ไม่กินเนื้อสัตว์ได้บุญมากกว่า “จริงหรือไม่”

คลิกใจให้ธรรม_ไม่กินเนื้อสัตว์ได้บุญมากกว่า "จริงหรือไม่" (พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล) (T.103) 29/12/61