สิ่งที่ควรรู้ในการเวียนเทียน

คลิกใจให้ธรรม_สิ่งที่ควรรู้ในการเวียนเทียน (พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล) (T.124) 25/05/62