อะไรคือความเป็นมงคล

คลิกใจให้ธรรม_อะไรคือความเป็นมงคล (พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล) (T.132) 20/07/62