ใบไม้ในกำมือ

คลิกใจให้ธรรม_ใบไม้ในกำมือ (พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล) (T.138) 31/08/62