ดูจิตปีแรก

01 ดูจิตปีแรก บทที่ 1 การปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องง่ายหรือยาก Download

      01

02 ดูจิตปีแรก บทที่ 2 แนวทางปฏิบัติธรรมโดยสังเขป Download

      02

03 ดูจิตปีแรก บทที่ 3 การดูจิตคืออะไร ปฏิบัติอย่างไร ปฏิบัติแล้วมีผลอย่างไร Download

      03

04 ดูจิตปีแรก บทที่ 4 ปัญหาของผู้ปฏิบัติส่วนมากคืออะไร Download

      04

05 ดูจิตปีแรก บทที่ 5 ทำไมคนส่วนใหญ่จึงไม่สนใจการปฏิบัติธรรม Download

      05

06 ดูจิตปีแรก บทที่ 6 การเดินจงกรมและเจริญสติตอนนั่งและนอน Download

      06

07 ดูจิตปีแรก บทที่ 7 ดูจิตอย่างไรเป็นสมถะ อย่างไรเป็นวิปัสสนา Download

      07

08 ดูจิตปีแรก บทที่ 8 จิตตั้งมั่นเป็นกลางเป็นอย่างไร Download

      08

09 ดูจิตปีแรก บทที่ 9 ขอเทคนิคดี ๆ ในการทำจิตให้เป็นกลาง Download

      09

10 ดูจิตปีแรก บทที่ 10 วิธีการเจริญสติที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้มรรคผล Download

      10

11 ดูจิตปีแรก บทที่ 11 เวลาพูดกับคนอื่น มักแบ่งสติมาดูตัวเองไม่ทัน Download

      11

12 ดูจิตปีแรก บทที่ 12 เราควรเรียนธรรมเรื่องใดเป็นหลัก Download

      12

13 ดูจิตปีแรก บทที่ 13 ทำไมแค่รู้ กิเลสก็สิ้นได้ Download

      13

14 ดูจิตปีแรก บทที่ 14 จิตไม่ใช่ของเรา เราไม่ใช่จิต แล้วเราอยู่ไหน Download

      14

15 ดูจิตปีแรก บทที่ 15 พบคนหลายคนในตัวเรา Download

      15

16 ดูจิตปีแรก บทที่ 16 ทางสายกลาง ทำอย่างไรถึงจะเป็นกลาง Download

      16

17 ดูจิตปีแรก บทที่ 17 กุศลจิตเกิดยาก Download

      17

18 ดูจิตปีแรก บทที่ 18 ตามดูจิตแล้วพากย์ไปด้วย Download

      18

19 ดูจิตปีแรก บทที่ 19 ธรรมะทิ้งท้ายเพื่อเตือนสติ Download

      19

20 ดูจิตปีแรก ปกหลัง Download

      20