All posts by admin

วัน​อังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ วันเพ็ญมาฆะบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ 🙏🙏🙏 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ…

วัน​อังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
วันเพ็ญมาฆะบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓
🙏🙏🙏
พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๙๘

#สาวะกะสังโฆ

ความเป็นพระเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่จีวร
จะเป็นพระหรือไม่เป็นพระเนี่ย
ท่านเน้นไว้ที่ตัวคุณสมบัติที่เป็น “สังฆคุณ”

“สังฆคุณ” เคยสวดไหม?

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ก็คือในส่วนที่เป็น “สาวะกะสังโฆ”
สงฆ์ผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า…
ความหมายไม่เหมือนกันกับคำว่า “ภิกษุสงฆ์”

ที่เราสวดเจริญสังฆคุณ นี้คือ
“สาวกสงฆ์ / สาวะกะสังโฆ”

สาวะกะสังโฆ ไม่จำเป็นต้องห่มผ้าเหลืองแบบนี้ก็ได้
จะ(เป็น)​ชุดชาวบ้านก็ได้
แต่..ความแตกต่างก็คือว่า
มาฝึกฝนปฏิบัติธรรม ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา
ถ้าเป็นพระก็มาเน้นที่รักษาศีล
แล้วก็มาเจริญศึกษาด้านจิตใจ
แล้วก็มาศึกษาด้านปัญญา
ที่พูดสั้น ๆ ว่า ศีล สมาธิ ปัญญา
ศึกษาแล้วก็มีความเข้าใจตาม(คำสอน​ของ)พระพุทธเจ้า

ถ้ามีความเข้าใจตาม(คำสอน​ของ​)พระพุทธเจ้าแล้ว
ถ้าไม่ได้ห่มผ้า(จีวร)อย่างนี้ เป็นชุดฆราวาสนี้(ก็​เป็น​สงฆ์​ได้)​
ถ้ามีความเข้าใจในขั้นแรกก็คือ
เข้าใจว่า..”กายนี้ใจนี้ไม่ใช่เรา”
เรียกบุคคลอันนี้ว่า..เริ่มเข้าสู่กระแส..
กระแสแห่งพระนิพพาน
ยังทำการเรียนไม่จบ แต่ว่าจะจบแน่!
เข้าสู่กระแสนิพพานแล้ว

คนที่เริ่มเข้าสู่กระแสนี้ ก็เรียกคนเหล่านี้ว่า
สาวะกะสังโฆ เป็นสงฆ์สาวก

สงฆ์สาวก ก็มี​ทั้ง ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา
จำแนกเป็น ๔ ประเภท​
(คือ​ โสดาบัน, สกทาคามี, อนาคามี, อรหันต์)
ถ้ารู้ว่ามี ๔ ประเภท อย่างนี้แล้ว
เราเองควรจะเป็นหนึ่งในสงฆ์สาวกนี้ด้วย
ในฐานะที่เป็นชาวพุทธ
เรียกว่าเจริญรอยตาม..
เจริญรอยตามนี้หมายถึง เจริญรอยตามพระพุทธเจ้า..
เจริญรอยตามความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้า

ธรรมบรรยายโดย
พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
🙏🙏🙏

เรียบเรียงจากการบรรยายธรรม ณ บ้านจิตสบาย
เมื่อ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ลิงค์คลิปวีดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=iGB3Tnr7SDA&t=
(ช่วงนาทีที่ 4:24 – 7:11)

📝ถอดคำโดย อารยา สุวะมาตย์


อ่านบน Facebook

#นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๕๑ 🤔🤔 #ถาม​ : สืบเนื่องจากที่โยมบอกบุญงานไถ่โคกระบือที่ได้ข่าวมา..มีเพื่อนท่านหนึ่งมีข้อคิดเห็นว่า…

#นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๕๑
🤔🤔
#ถาม​ : สืบเนื่องจากที่โยมบอกบุญงานไถ่โคกระบือที่ได้ข่าวมา..มีเพื่อนท่านหนึ่งมีข้อคิดเห็นว่า การไถ่ขีวิตโคกระบือเป็นการก้าวก่ายหรือไถ่บาปให้กับมัน และไม่มีใครไถ่บาปให้กับใครได้…..จึงกราบเรียนถามเพื่อเป็นความรู้ในเส้นทางนี้ต่อไปและหากมีข้อพิจารณาอื่นใดที่พระอาจารย์เห็นสมควรเพื่อเป็นความรู้ เพื่อจะได้ระมัดระวังต่อไป ก็ขอรบกวนด้วยค่ะ

#ตอบ​ : เจตนา​ของ​ผู้​ที่​ไป​ไถ่​ชีวิต​โค​กระบือ​(รวม​ทั้ง​สัตว์​อื่น)​ น่าจะ​มี​เจตนา​ว่า​ “ปรารถนา​ให้โค​กระบือ​(รวม​ทั้ง​สัตว์​อื่น)​พ้น​จาก​ทุกข์​ที่​กำลัง​จะ​ถูก​ฆ่า​”

คำ​ว่า​ “ไถ่​” ในที่นี้​หมายความ​ว่า​ ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์เพื่อแลกเปลี่ยนเสรีภาพของผู้ถูกเอาตัวไป ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยว หรือผู้ถูกกักขัง

ไถ่​ชีวิต​สัตว์​ที่​นิยม​ทำ​กัน​ ก็​คือ​ การ​นำ​ทรัพย์​ไป​แลก​เปลี่ยน​ให้​สัตว์​ที่​กำลัง​ถูก​กักขัง​(และ​กำลัง​จะ​ถูก​ฆ่า)​ เพื่อ​นำ​ไป​เลี้ยง​ใน​ที่​ที่​ปลอดภัย​จาก​การ​ฆ่า​หรือ​ขาย​เพื่อ​ฆ่า

คง​ไม่มี​ใคร​คิด​ว่า​จะ​ไถ่​ชีวิต​กระบือ​เพื่อ​ให้​มัน​พ้น​จาก​ภพ​ภูมิ​ของ​กระบือ​ แต่​ให้​กระบือ​ยัง​คง​เป็น​กระบือ​ และ​เป็น​กระบือ​ที่​มี​สุข​ทุกข์​แก่​เจ็บ​ตาย​ไป​ตาม​ปกติ​ของ​อัตภาพ​กระบือ​ เพียง​แต่​ให้​พ้น​จาก​การ​ถูก​ฆ่า​ใน​คราวนี้​เท่านั้น
(ใน​กรณี​สัตว์​อื่น​ก็​เช่นเดียวกัน)

เมื่อ​เห็น​สัตว์ถูกกักขัง​เพื่อ​นำ​ไป​ฆ่า​
– แล้ว​เกิด​อุเบกขา​ เห็น​ว่า​สัตว์​โลก​ย่อม​เป็นไปตาม​กรรม​ ก็​สามารถ​ทำ​ได้
– เห็น​แล้ว​เกิด​สลด​สังเวช​ เห็น​ทุกข์ภัย​ของ​การ​เวียน​ว่าย​ตาย​เกิด​ คิด​หา​ทาง​ปฏิบัติให้​พ้น​ไป​จาก​ทุกข์​ ก็​สามารถ​ทำ​ได้
– เห็น​แล้ว​เกิด​ความ​กรุณา​ จะไถ่​ชีวิต​มัน​ ก็​สามารถ​ทำ​ได้

พระ​พุทธเจ้า​เมื่อ​ครั้ง​เสวย​พระ​ชาติ​เป็นพระ​โพธิสัตว์​ ก็​เคย​ช่วย​ชีวิต​สัตว์​ที่​กำลัง​จะ​ถูก​ฆ่า​ ปรากฏ​อยู่​ใน​ชาดก​หลาย​เรื่อง​ (เช่น​ใน”อัฏฐ​สัทท​ชาดก” เป็นต้น)​

ขอ​เสริม​ว่า​ ผู้​ที่​จะ​ไถ่​ชีวิต​สัตว์​ควรใส่ใจ​ใน​รายละเอียด​อีก​นิด​ว่า​ :-
– ที่​ที่​นำ​สัตว์ไป​ปล่อย​นั้น​ เหมาะกับ​การ​ดำรง​ชีวิต​ของ​สัตว์​นั้น​หรือ​ไม่?​ (เช่น​ ปลาไหลก็ชอบอยู่ในแหล่งน้ำตื้นๆที่มีพืชขึ้นรกๆ บางคน​ไป​ปล่อย​ที่​น้ำ​ลึก​ มี​ปลา​ใหญ่​ฮุบ​กิน​ต่อหน้าต่อตา เป็นต้น)​
– ปล่อย​สัตว์​นั้น​(หรือ​เหล่านั้น)​ไป​แล้วกระทบ​กับ​สิ่ง​แวดล้อม​หรือ​ระบบ​นิเวศน์​ใน​ที่​นั้น​หรือไม่? (เช่น​ นำ​ปลา​ต่าง​ถิ่น​ต่างประเทศ​ที่​ตัว​ใหญ่​และ​อึด​ มา​ปล่อย​ใน​แหล่ง​น้ำ​เมือง​ไทย​ ปลา​ท้องถิ่น​ของ​ไทย​ก็​ถูก​แย่ง​อาหาร​ แย่ง​ที่อยู่​ ที่​ร้าย​กว่า​นั้น​คือ​ถูก​ปลาต่าง​ถิ่น​กิน​ อาจ​ทำให้​ปลา​ท้องถิ่น​ของ​ไทย​สูญพันธุ์​ เป็นต้น)
ฯลฯ

ถ้า​ไถ่​ชีวิต​สัตว์​พร้อมทั้ง​ใส่ใจ​ใน​รายละเอียด​ดังกล่าว​ ก็​จะ​เป็น​การ​เจริญ​กรุณา​อัน​ประกอบ​ด้วย​ปัญญา​ ก็​นับ​ว่า​เป็น​การ​ทำ​กุศล​ที่​น่า​อนุโมทนา

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒


อ่านบน Facebook

วันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ วันพระ​ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๓ 🍃🍃🍃 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๙๗ #ตัวรู้ก็เกิดดับ…

วันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
วันพระ​ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๓
🍃🍃🍃
พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๙๗

#ตัวรู้ก็เกิดดับ

เราเป็นพวก”เนยยะ”
ไม่ใช่เพียงฟังแล้วจะบรรลุแบบสาวกสมัยพุทธกาล
ฟังแล้วต้องเอาไปทำ!
ทำในทีนี้ ไม่ใช่คร่ำเคร่งทำ
ทำในที่นี้คือ..ไปดู
ไปดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับจิต
ดูจิตบ้าง ดูกายบ้าง

.. เอากายเป็นที่อยู่ชั่วคราว
แล้วบางทีก็เห็นกายในกาย (เป็นคำในสติปัฏฐานสี่)
ตอนเราไม่มีสติเนี่ยนะ! จะเห็นอะไร?
เห็นกู! .. กูกำลังนั่ง
แต่ถ้ามีสติขึ้นมานะ พอเห็นกายนั่ง มันไม่มีกู
เห็นเป็นก้อนอะไรสักก้อนหนึ่งนั่งอยู่
ถ้าเดินก็เห็นกายเดิน กายเคลื่อนไหว
ถ้าไม่มีสติ จะเห็นกูกำลังเดิน
ไม่เหมือนกันนะ!

บางทีก็อาศัยกายเป็นที่อยู่ชั่วคราว แล้วเห็นจิต
เห็นจิตเผลอจากกายไปไหน! ก็รู้ทันจิต

เรียนแค่..”เผลอแล้วรู้ เผลอแล้วรู้” ก็ได้
เผลอแล้วรู้ ๆ มันก็จะแสดงความจริงว่า
เดี๋ยวเผลอก็เกิดขึ้น เผลอก็ดับ
ไอ้ ‘ตัวรู้’ เกิดแล้วก็ดับ
ทั้ง ‘เผลอ’ และ ‘รู้’ เกิดแล้วก็ดับเหมือนกัน

แรก ๆ เราจะรักษาตัวรู้เอาไว้
เฮ้ย! ตัวรู้นี่ดีจังเลย
เห็นความเผลอแล้วมีตัวรู้ด้วย
ตัวรู้นี่ดีจังเลย ทำยังไงจะรักษาตัวรู้นี้ไว้นาน ๆ
ถ้ารู้อยู่บ่อย ๆ เราน่าจะได้มรรคผลนิพพานเร็วขึ้น
ก็จะรักษาตัวรู้..จริง ๆ แล้วตัวรู้ก็เกิดและก็ดับด้วย
ก็เรียนรู้ไปเรื่อย ๆ เรียนรู้ความผิดพลาดไปเรื่อย ๆ

ธรรมบรรยายโดย
พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
🍃🍃🍃
เรียบเรียงจากไฟล์ คนช่างคิด 601029
แผ่นซีดีบ้านจิตสบาย 10
ลิงค์ไฟล์เสียง https://bit.ly/2hnYoiB
(นาทีที่ 1.10.38-1.12.52)


อ่านบน Facebook