All posts by admin

อังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๗ 🍃🍃🍃 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๒๑๕ #รู้ลงปัจจุบัน…

อังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๗
🍃🍃🍃
พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๒๑๕

#รู้ลงปัจจุบัน

เวลาดูจิต..ไม่ได้ใช้ตาดู
จะดูจิต..ต้องให้สติดูจิต

คือใน “จิตตานุปัสนาสติปัฏฐาน”
เวลาดูจิต ก็ไม่ได้ดูจิตเดี๋ยวนี้
ต้องให้มีจิตอะไรเกิดขึ้นสักอย่างหนึ่ง
แล้วค่อยดูว่า..เมื้อกี้เกิดอะไรขึ้น?

วิธีการดูจิตนะ!
เนื่องจากจิตมันเป็นของไม่มีสรีระ
เป็นนามธรรม
ต้องใช้สติไปดู ซึ่งเป็นนามธรรมด้วยกัน

รู้! เวลารู้จิต ไม่ใช่ไปรู้กับปัจจุบันแท้ ๆ
แต่เป็นปัจจุบันแบบต่อเนื่อง

เช่น โกรธไปแล้ว รู้ว่าเมื้อกี้โกรธ
แต่ต้องเป็นปัจจุบันต่อเนื่องแบบทันทีทันใด
ไม่ใช่ต่อเนื่อง แบบโกรธไปแล้วห้านาทีแล้วค่อยมารู้
ไอ้ห้านาทีแล้วค่อยมารู้เนี่ย จะเป็นการคิด ไม่ใช่การรู้

ฉะนั้น เวลาดูจิต..
เนื่องจากจิตไม่มีสรีระ ก็ต้องใช้สติเข้าไปรู้
และสติที่ว่านั้น ต้องเป็นสติรู้ทันที
แบบต่อเนื่องชิดกันไม่มีอะไรมาแทรก
เรียกเป็นสำนวนว่า “รู้ลงปัจจุบัน”
แต่ไม่ใช่ปัจจุบันแท้ ๆ

ธรรมบรรยายโดย
พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
🍃🍃🍃
เรียบเรียงจากธรรมบรรยาย “เรื่องที่นักภาวนาควรใส่ใจ”
ณ บ้านขนมนันทวัน เพชรบุรี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
คลิกรับฟังที่ลิงค์ไฟล์เสียง https://bit.ly/2Iq1r8h
(นาทีที่ ๓.๔๓-๔.๕๗)


อ่านบน Facebook

#คลิปแสดงธรรม #คาถาสำหรับนักภาวนา โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล คลิปนี้​ พระอาจารย์ได้อธิบายถึงลักษณะของจิต…

#คลิปแสดงธรรม #คาถาสำหรับนักภาวนา
โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

คลิปนี้​ พระอาจารย์ได้อธิบายถึงลักษณะของจิต
อันเป็นคาถาสำหรับนักภาวนา ๔ ลักษณะ คือ​
“ทูรังคะ​มัง เอ​กะ​จะรัง อะ​สะ​รีรัง คุ​หาสะ​ยัง”

โดยได้อรรถาธิบายให้ฟังอย่างละเอียด
รับชมและฟังได้ที่คลิปแสดงธรรมที่คลิปลิงค์
http://yt3.piee.pw/JMNPK
แสดงธรรม ณ รายการธรรมปทีป​ วัดยานนาวา
วันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

(อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท จิตตวรรคที่ ๓
เรื่องพระภาคิไนยสังฆรักขิตเถระ)


อ่านบน Facebook

#คลิปแสดงธรรม #สร้างเหตุปัจจัย โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล คลิปนี้พระอาจารย์เล่าถึงการเสียชีวิตของล่ามชาวจีน…

#คลิปแสดงธรรม #สร้างเหตุปัจจัย
โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

คลิปนี้พระอาจารย์เล่าถึงการเสียชีวิตของล่ามชาวจีน
ที่แปลธรรมะของครูบาอาจารย์ ให้คนจีนได้ฟัง
มีเหตุปัจจัยใดทำให้อายุสั้น?
แล้วมีเหตุปัจจัยใดที่ทำให้เขาตายแล้วไปดี?

ในพระพุทธศาสนาสอนเหตุปัจจัย
ไม่ได้สอนแบบเหตุเดียว ให้เกิดผลเดียว
แล้วก็ผลเดียว ไม่ได้เกิดจากเหตุเดียว

งงไหม? .. คงต้องฟังให้หายงง!
ที่คลิปไฟล์เสียงธรรม “สร้างเหตุปัจจัย”
https://bit.ly/2Xp5jPo
บรรยายธรรม ณ อาคารดีรุ่งโรจน์
เมื่อ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒


อ่านบน Facebook

วันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ วันพระ​ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗ 💮💮💮 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๒๑๔ #ทำหน้าที่..อย่าทำเอาหน้า…

วันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
วันพระ​ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗
💮💮💮
พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๒๑๔

#ทำหน้าที่..อย่าทำเอาหน้า

…ทุกคนทำหน้าที่ ทุกคนมีหน้าที่ แล้วก็ทำหน้าที่
ที่พูดก็คือว่า เราเองก็มีหน้าที่ หน้าที่ในการทำงานของเราก็มี
ต้องทำหน้าที่การงานของเราให้เต็มที่

เรื่องนี้เนี่ย! ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ก็พูดถึง
พระองค์มีพระราชดำรัสถึงว่า..
ทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่
ไม่ต้องหวังว่าจะได้หน้า
ทำให้เหมือนกับปิดทองหลังพระ

คร้้งหนึ่ง พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร
ทำหน้าที่อย่างนี้ คือแบบปิดทองหลังพระ
แล้วรู้สึกว่าอุปสรรคยังเยอะเหลือเกิน!
ขออนุญาตปิดทองหน้าพระบ้างได้ไหม?
พระองค์ก็ไม่อนุญาต
ให้ปิดทองหลังพระ​ไปเรื่อยๆ
จนกว่าทองมันจะล้นมาข้างหน้าเอง
แล้วมันก็ล้นมาจนได้

คือทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด
แล้วผลการปฏิบัตินั่นแหละ จะปรากฏขึ้นเอง!

แต่ถ้าเราทำหน้าที่โดยหวังจะเอาหน้า
ไอ้ตอนหวังจะเอาหน้าเนี่ย ทำให้หน้าที่บกพร่องไปเลย!

เหมือนคนทำบุญคุณ
เหมือนพ่อแม่เลี้ยงลูก สร้างบุญคุณกับลูก
ตอนทำเนี่ย อย่าไปหวังว่าจะสร้างบุญคุณ
แต่​ให้ทำหน้าที่ของพ่อแม่ให้ดีที่สุด
ถ้าเริ่มทวงบุญคุณ บุญคุณที่สร้างมาหายหมดเลย!
นึกออกไหม?

ทำหน้าที่..อย่าทำเอาหน้า
แต่ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
แล้วหน้าที่นั้น ที่เราทำดีแล้ว​ จะปกป้องเราเอง
แล้วจะหนุนเราด้วย

‘พระราชา’ ทำหน้าที่ของพระราชา
‘ทหารตำรวจ’ ทำหน้าที่ของทหารตำรวจ
‘ประชาชน’ ทำหน้าที่ของประชาชน
เรามีหน้าที่ในแง่ไหน ฐานะไหน
ทำหน้าที่ให้สมกับฐานะของตน…

ธรรมบรรยายโดย
พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
💮💮💮

เรียบเรียงจากบรรยายธรรมเรื่อง
“ทำอย่างเดียว ได้ดี 3 อย่าง” (620508)
ณ ธนาคารทหารไทย
http://yt3.piee.pw/J3AA9
ช่วงเวลานาทีที่ (ระหว่างนาทีที่ ๑๐.๓๕-๑๓.๐๙)

ถอดคำโดย : อารยา สุวะมาตย์


อ่านบน Facebook

#เชิญฟังธรรม ใน วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. #กลุ่มบ้านอริยะ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ…

#เชิญฟังธรรม
ใน วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

#กลุ่มบ้านอริยะ
ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ เข้ารับฟังธรรมบรรยาย
โดย….พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
(จาก สวนธรรมประสานสุข ศรีราชา ชลบุรี)

ณ หมู่บ้านธาริณี
ถนนประชาชื่น ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ

ติดต่อสำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 091-665 5499 (คุณต้อม)
ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

(แผนที่ https://goo.gl/maps/SdqTNtUBoCT2)


อ่านบน Facebook

วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ วันพระขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๗ 🍂🍂🍂🍂 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๒๑๓ พวกเราเนี่ย…

วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
วันพระขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๗
🍂🍂🍂🍂
พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๒๑๓

พวกเราเนี่ย เห็นญาติตาย เราน่าจะเตือนตัวเองได้แล้วว่า
“ถึงวาระของเราอีกไม่ช้าแล้ว ในอนาคตคงถึงลำดับเราแล้ว”

ตอนนี้เราอาจจะเป็นแค่คนรดน้ำศพ
เวลานี้เราอาจจะเป็นคนคอยจุดธูปเทียนหน้าศพ
วาระนี้เราอาจจะมาเป็นแขกผู้มีเกียรติ มาวางของถวายพระ
เวลาพระสวดจะมีตัวแทนมา
พระ ๔ รูป ก็คนสำคัญ ๔ คน
มาวางผ้าบังสุกุล มาถวายเครื่องปัจจัยไทยทาน

วันเผาศพก็เป็นผู้วางผ้าบังสุกุล
ลำดับมันค่อย ๆ เคลื่อนมาเรื่อย ๆ นะ
จากเราเป็นผู้มานั่งร่วมพิธี
แล้วเราก็กลายเป็นคนสำคัญ เข้าใกล้พิธีไปเรื่อย ๆ
สักวันหนึ่งเราจะเป็นคนเด่นที่สุดในพิธี
คือเป็น “ศพ” ให้เขาวางผ้าบังสุกุลนั่นแหละ!
เราจะเป็นผู้เด่นที่สุดในงานสักวันหนึ่ง

ถ้ายังคิดไม่ได้! มันก็ตายฟรีไปชาติหนึ่ง!

ธรรมบรรยายโดย
พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
🍂🍂🍂🍂
เรียบเรียงธรรมบรรยายไฟล์ 580411
งานพระราชทานเพลิงศพคุณแม่ผาณิต บุตรดี
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘

ลิงค์แสดงธรรม http://bit.ly/2xEuwce
(ระหว่างเวลา ๑๘.๔๓-๑๙.๕๘)


อ่านบน Facebook

#เชิญฟังธรรม 😇วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยายธรรม ณ #โรงเรียนรุ่งอรุณ เขตบางขุนเทียน…

#เชิญฟังธรรม
😇วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
บรรยายธรรม ณ #โรงเรียนรุ่งอรุณ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพฯ

*บุคคลภายนอกสามารถไปฟังได้ค่ะ

(แผนที่ ร.ร.รุ่งอรุณ
https://maps.app.goo.gl/oTTX6cFCEX5NnKFYA )


อ่านบน Facebook

วันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ วันพระ​ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ☘️☘️☘️ พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๒๑๒ #ทางออกจากการปรุง…

วันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
วันพระ​ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๖
☘️☘️☘️
พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๒๑๒

#ทางออกจากการปรุง

เบื้องหลังแห่งการปั้นหน้า มีการปรุงแต่ง(จิต)อยู่เสมอ
จริง ๆ แล้วเราจะมีการปรุงแต่ง(จิต)เสมอ
มี
๑.​ ปรุงเป็นบุญ
๒.​ ปรุงไม่ใช่บุญ
แล้วก็​ ๓.​ ปรุงแบบนักปฏิบัติ แบบปรุงว่าง ๆ

พวกไม่ได้ปฏิบัติก็จะมีปรุง(จิต)มีทั้งดีและไม่ดีด้วย
แต่ส่วนใหญ่จะเผลอ ออกแนวที่กิเลสเยอะ
แต่เขาปรุงดีก็มี พยายามปรุงเป็นมีเมตตา
คนไม่ได้ปฏิบัติเขาก็เมตตาได้ แสดงว่ามีน้ำใจอะไรประมาณนี้
ปรุงเป็นบุญ​ แบบด้วยใจซื่อๆ ก็มี
แต่​ก็ยังเป็นปรุงอยู่

คนส่วนใหญ่ก็จะมีปรุง(จิต)อยู่สองแบบหลัก ๆ
ก็คือ “ปรุงบุญ” กับ “อบุญ”
ภาษาบาลีคือ “ปุญญาภิสังขาร” กับ “อปุญญาภิสังขาร”
ปรุงเป็นบุญ กับ ปรุงไม่เป็นบุญ

ให้สังเกต​ที่ใจ สังเกต​ความปรุงแต่งพวกนี้
สังเกต​ความปรุงแต่งได้
ถ้าเข้าใจความปรุงแต่งเหล่านี้นะ
จะรู้สึกว่า(จิต)มันปรุงแต่งอยู่แทบตลอดเวลา
ตอนรู้เท่านั้นเอง ที่ไม่ได้ปรุงแต่ง
ปรุงดี..รู้..ตอนรู้..ไม่ได้ปรุง
ปรุงชั่ว..รู้..มันไม่ได้มีเจตนาปรุง
แต่ถ้าเจตนารู้..ก็ปรุง
ต้องให้รู้แบบธรรมชาติ ๆ

เจตนารู้จะเป็นตอนไหน?
รู้สึกว่า..รู้นั้นดี! ต้องประคองตัวรู้ไว้
นี้คือเจตนารู้..ไม่ถูก! เป็นการปรุงบุญอีกแล้ว
ปรุงไปปรุงมา ถ้าคนทำกรรมฐาน สมถกรรมฐาน, วิปัสสนากรรมฐาน
บางทีก็จะไปพอใจความนิ่ง ๆ ว่าง ๆ
ก็จะกลายเป็นปรุง “อเนญชาภิสังขาร”
แล้วบางคนปรุงได้เก่ง!
เก่งขนาดว่า..มีความว่างต่อเนื่องหลายขณะนาน ๆ
บางทีจะรู้สึกว่าถึงนิพพานแล้ว
อย่างนี้เรียกว่า “นิพพานจากการปรุง” ยังไม่ใช่ของจริง!
(เพราะ)มีการตั้งใจ ทำใจให้ว่าง ๆ

ทางออกจากการปรุงทั้งหลายเนี่ย!
( ปุญญาภิสังขาร, อปุญญาภิสังขาร, อเนญชาภิสังขาร)
พอดู ๆ ไปแล้วมีการปรุงแทบตลอดเวลาเนี่ย!
ทางออกมีอยู่ทางเดียว คือ “รู้จัก”
รู้จักว่ามีการปรุงเกิดขึ้น เห็นการปรุง
ตอนเห็นการปรุง ตอนรู้ไม่ได้ปรุง

ธรรมบรรยายโดย
พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
☘️☘️☘️
เรียบเรียงจากธรรมบรรยาย “เจริญรอยตามพระพุทธองค์”
ณ บ้านจิตสบาย ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
คลิปลิงค์วีดีโอ https://youtu.be/ZFA9cH4WEvk
(ระหว่างนาทีที่ ๒๓.๕๕-๒๗.๐๓)


อ่านบน Facebook

#คลิปแสดงธรรม​ วันวิสาขบูชา ๒๕๖๒ ตอนที่ ๑ #โยงวิสาขบูชาไปหาพุทธประวัติ โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล…..

#คลิปแสดงธรรม​ วันวิสาขบูชา ๒๕๖๒
ตอนที่ ๑ #โยงวิสาขบูชาไปหาพุทธประวัติ
โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล..
💮💮💮
วันวิสาขบูชาเป็นวันที่สำคัญที่สุด
ถ้าจะบูชาพระพุทธเจ้าก็จะบูชาในวันนี้​
วันวิสาขบูชาสำคัญในแง่ของ ๓ เหตุการณ์
คือวันประสูติ วันตรัสรู้ วันปรินิพพาน

เมื่อเกริ่นความสำคัญแล้ว..พระอาจารย์โยงไปหาพุทธประวัติ
รับฟังท่านพาย้อนพุทธประวัติได้ที่ลิงค์วีดีโอนี้
http://yt3.piee.pw/GDV3Q

บรรยายธรรม ณ บ้านจิตสบาย
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
วันเพ็ญ ขึ้น​ ๑๕ ค่ำ เดือน ๖


อ่านบน Facebook