พระเทพโพทิวิเทศ (ทองยอด ภูริปาโร)

1

พระเทพโพธิวิเทศ (ทองยอด ภูริปาโล) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย

ธรรมะจัดสรร 10 มี.ค. 51 พระมหาทองยอด Download

      01

ธรรมะจัดสรร 11 มี.ค. 51 พระมหาทองยอด Download

      02

ธรรมะจัดสรร 12 มี.ค. 51 พระมหาทองยอด Download

      03

ธรรมะจัดสรร 17 มี.ค. 51 พระมหาทองยอด Download

      04