หลวงพ่อบุญลือ ธัมมกาโม

1

หลวงพ่อบุญลือ ธัมมกาโม พระครูภาวนาชัยสิทธิ์ เจ้าอาวาสวัดป่าภาวนาวิเวก

ธรรมะจัดสรร 2 มิ.ย. 51 หลวงพ่อบุญลือ ธัมมกาโม Download

      01

ธรรมะจัดสรร 3 มิ.ย. 51 หลวงพ่อบุญลือ ธัมมกาโม Download

      02

ธรรมะจัดสรร 4 มิ.ย. 51 หลวงพ่อบุญลือ ธัมมกาโม Download

      03

*พระกฤช ตามมาร่วมสัมภาษณ์ หลังจากเริ่มไปแล้ว