หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส

1

01. สนทนาธรรมใต้ร่มโพธิ์ 11 ก.พ.2551 จากเสียงขลุ่ยแห่งขุนเขา สู่ช่องว่างหว่างเม็ดเซลล์ Download

      01

02. สนทนาธรรมใต้ร่มโพธิ์ 12 ก.พ.2551 ปรากฏการณ์แห่งจิตในวัยเยาว์ Download

      02

03. สนทนาธรรมใต้ร่มโพธิ์ 13 ก.พ.2551 ข้อธรรมคำสอนจากหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี Download

      03

04. สนทนาธรรมใต้ร่มโพธิ์ 18 ก.พ.2551 มี….แต่ไม่มี Download

      04

05. สนทนาธรรมใต้ร่มโพธิ์ 19 ก.พ.2551 การศึกษาปรัชญาและศาสนาด้วยตนเอง Download

      05

06. สนทนาธรรมใต้ร่มโพธิ์ 20 ก.พ.2551 วิธีมองโลกให้สวยงาม Download

      06