หลวงพ่อจรัญ ทกฺขญาโณ

1

พระอธิการจรัญ ทกฺขญาโณ เจ้าอาวาสวัดหลวงขุนวิน จ.เชียงใหม่

ธรรมะจัดสรร 16 กันยายน 2548 หลวงพ่อจรัญ ทกฺขญาโณ Download

      09

ธรรมะจัดสรร 18 กันยายน 2548 หลวงพ่อจรัญ ทกฺขญาโณ Download

      10

ธรรมะจัดสรร 10 ตุลาคม 2548 หลวงพ่อจรัญ ทกฺขญาโณ Download

      01

ธรรมะจัดสรร 11 ตุลาคม 2548 หลวงพ่อจรัญ ทกฺขญาโณ Download

      02

ธรรมะจัดสรร 12 ตุลาคม 2548 หลวงพ่อจรัญ ทกฺขญาโณ Download

      03

ธรรมะจัดสรร 13 ตุลาคม 2548 หลวงพ่อจรัญ ทกฺขญาโณ Download

      04

ธรรมะจัดสรร 7 พฤศจิกายน 2548 หลวงพ่อจรัญ ทกฺขญาโณ Download

      05

ธรรมะจัดสรร 8 พฤศจิกายน 2548 หลวงพ่อจรัญ ทกฺขญาโณ Download

      06

ธรรมะจัดสรร 9 พฤศจิกายน 2548 หลวงพ่อจรัญ ทกฺขญาโณ Download

      07

ธรรมะจัดสรร 10 พฤศจิกายน 2548 หลวงพ่อจรัญ ทกฺขญาโณ Download

      08

*พระกฤช ตามมาร่วมสัมภาษณ์ หลังจากเริ่มไปแล้ว