หลวงพ่อประสิทธิ์ ฐิตสาโร

1

พระอธิการประสิทธิ์ ฐิตสาโร เจ้าอาวาสวัดบุ่งมะแลงน้อย

ธรรมะจัดสรร 7 ก.ค. 51 หลวงพ่อประสิทธิ์ ฐิตสาโร Download

      01

ธรรมะจัดสรร 8 ก.ค. 51 หลวงพ่อประสิทธิ์ ฐิตสาโร Download

      02

ธรรมะจัดสรร 9 ก.ค. 51 หลวงพ่อประสิทธิ์ ฐิตสาโร Download

      03