เสียดาย..ตายไปไม่รู้ธรรม

01-ปฏิบัติธรรม_ที่ไหน_เพื่ออะไร Download

      01

02-อุปกรณ์ภาวนา_สติ_สัมปชัญญะ Download

      02

03-ธรรมชาติของจิต_สมาธิ Download

      03

04-นำกรรมฐาน-15 Download

      04

05-หลักการภาวนาให้เกิดสติและปัญญา Download

      05

06-หลักการภาวนาให้เกิดสติและปัญญา-สมมุติ Download

      06

07-นาทีทอง Download

      07

08-จุดหมายของพระพุทธศาสนา Download

      08

09-จุดหมายแรก-โสดาบัน Download

      09

10-นำกรรมฐาน-20 Download

      10

11-ไตรสิกขา-1 Download

      11

12-ไตรสิกขา-บุญ Download

      12

13-ไตรสิกขา-ศีล Download

      13

14-ไตรสิกขา-ปัญญา Download

      14

15-ไตรสิกขา-ถามตอบ Download

      15

16-คำถาม_การขอขมาที่ต่อว่าแม่ Download

      16

17-การให้ผลของกรรม Download

      17

18-เสียดาย…ตายไปไม่รู้ธรรม Download

      18

19-ค่ำส่งท้าย Download

      19