รู้ธรรม 1

rootham001_phrakrit

TypeFile Name


01 ตั้งเป้าหมายให้ถูก
MP3


02-1 เส้นทางสู่เป้าหมาย
MP3


02-2 เส้นทางสู่เป้าหมาย
MP3


03 ภาวนาเวลาป่วย
MP3


04-0 ให้กรรมฐาน ทำไงได้ ก้อมันโกรธ
MP3


04-1 ทำไงได้ ก้อมันโกรธ
MP3


04-2 ทำไงได้ ก้อมันโกรธ
MP3


04-3 ทำไงได้ ก้อมันโกรธ
MP3


04-4 ทำไงได้ ก้อมันโกรธ
MP3


04-5 ทำไงได้ ก้อมันโกรธ
MP3


04-6 ทำไงได้ ก้อมันโกรธ
MP3


04-7 ทำไงได้ ก้อมันโกรธ
MP3


04-8 ทำไงได้ ก้อมันโกรธ
MP3


04-9 ทำไงได้ ก้อมันโกรธ
MP3


05-1 ว่าด้วยเวทนา
MP3


05-2 ว่าด้วยเวทนา
MP3


05-3 ว่าด้วยเวทนา
MP3


05-4 ว่าด้วยเวทนา
MP3


05-5 ว่าด้วยเวทนา
MP3


05-6 ว่าด้วยเวทนา
MP3


05-7 ว่าด้วยเวทนา
MP3


06-1 รู้ อาหารของวิชชา
MP3


06-2 รู้ อาหารของวิชชา
MP3


06-3 รู้ อาหารของวิชชา
MP3


06-4 รู้ อาหารของวิชชา
MP3


06-5 รู้ อาหารของวิชชา
MP3


06-6 รู้ อาหารของวิชชา
MP3


06-7 รู้ อาหารของวิชชา
MP3


06-8 รู้ อาหารของวิชชา
MP3


06-9 รู้ อาหารของวิชชา
MP3


06 A รู้ อาหารของวิชชา
MP3


06 B รู้ อาหารของวิชชา
MP3


06 C รู้ อาหารของวิชชา
MP3


06 D รู้ อาหารของวิชชา
MP3


06 กรรมฐาน30นาที
MP3


07-1 ให้การบ้าน
MP3


07-2 ให้การบ้าน
MP3


07-3 ให้การบ้าน
MP3


07-4 ให้การบ้าน
MP3


07-5 ให้การบ้าน
MP3


08 ให้แผ่นดินเป็นพยาน
MP3