เหนือบุญ 2

nueboon2

TypeFile Name


01 กีฬาเป็นยาวิเศษ ทำบุญอาคาร Thai Oil Academy550211
MP3


02 มันน่าเสียดาย กิจฯ โยมผึ้ง550319
MP3


03 ญาติธรรม กิจฯ โยมโสภณ แก้วมีศรี550721
MP3


04 เตรียมเสบียง กิจฯ โยมอ้อง550811
MP3


05 บุญให้โอกาส กิจฯ ๑ ปี คุณพ่อสำรวย551013
MP3


06 จุดเสี่ยง กิจฯ โยมโจ้ โยมเกว551727
MP3


07 ชีวิตฆารวาส กิจฯ ม เหนือลิขิต551106
MP3


08 กรรมฐาน30นาที551113
MP3


09 ไปแล้วหลง กิจฯ โยม อู๊ด เปิ้ล551201
MP3


10 กรรมฐาน30นาที551202
MP3


11 เพราะไม่ย้อนมาดู ก่อนฉัน551202
MP3


12 ใครจะดีขนาดนี้วันพ่อ กรมทางหลวง551204
MP3


13 ข้อคิดวันพ่อ 551205
MP3


14 วันดี กิจฯ ยุ้ย247551212
MP3


15 กรรมฐาน30นาที551223
MP3


16 ภาษาสัตว์ รพ สัตว์ จุฬา551225
MP3


17 กรรมฐาน1ชม เทศน์(ก)551231
MP3


18 เกณฑ์ประเมินการพัฒนาจิต551231
MP3


19 หมุดเตือนใจ บ ไลอ้อน560104
MP3


20 กรรมฐาน30นาที560106
MP3


21 พละ๔ บ Prime Product (ก)560112
MP3


22 อุทิศบุญ บ Prime Product (ข)560112
MP3


23 ป่ารักภักดีน้ำ มทร กรุงเทพ560116
MP3


24 ค่าควรพร รพ สุรินทร์560117
MP3


25 กรรมฐานวันพระที่สวนป่า560311
MP3


26 ดูจิตก่อนฉัน เทศน์ที่สวนป่า560311
MP3


27 บุญบ้าน กิจนิมนต์บ้านจัสมีน560304
MP3


Err 24 ค่าควรพร รพ สุรินทร์560117
MP3

หมายเหตุ : ขออภัยในความผิดพลาดจากการที่มีบางไฟล์ซ้ำกับซีดีเหนือบุญ