บทที่ ๑๔ ปัญญา

bd_11machima_2

ใบแทรก ประกอบการฟัง CD เสียงอ่าน พุทธธรรม บทที่ ๑๔ ปัญญา