วรรคทอง…วรรคธรรม #๑

เวลาเราตั้งเป้าหมายในการเรียน
พุทธศาสนา หรือมาปฏิบัติธรรม
ต้องให้ได้ถึงขั้นที่ว่า …
มีความเข้าใจนี้เกิดขึ้น มีปัญญารู้เห็นไตรลักษณ์…ตรงนี้ด้วย
อย่าพอใจเพียงแค่เป็น “พระพรหม”
หรือนั่งรอให้คนอื่นมาเนรมิตให้ มันอาจไม่ได้ดั่งใจ
สิ่งที่น่าปรารถนา น่าตั้งเป้าหมาย
สิ่งที่น่าตั้งใจเอาไว้…! ในฐานะที่เราเกิดมาพบพระพุทธศาสนา
คือควรให้ถึงซึ่ง…ปัญญาพ้นทุกข์
เวลาที่เราเจอ ใครที่เราจะบอกต่อได้ ควรบอกต่อให้เขาถึงตรงนี้ด้วย
ถึงจะเป็น…เพื่อนที่ดี

ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
เรียบเรียงจากการบรรยายธรรม ณ บ้านจิตสบาย
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗