เปิดใจรู้รู้ซื่อๆ

วรรคทอง…วรรคธรรม #๑๕
เปิดใจรู้รู้ซื่อๆ

ในระหว่างที่คุยธรรมะกันเนี่ย!
ผู้แสดงก็แสดงไปตามตรง
ตรงตามที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้ เปิดเผยเอาไว้
ผู้ฟังก็รับฟังด้วยใจซื่อๆ คือ เปิดใจรับฟัง
เปิดใจขอรับรู้ว่าพระพุทธเจ้าแสดงว่าอย่างไร
ไม่ได้ฟังเพื่อจำ..
แต่ฟังเพื่อเอามาทำ เพื่อมาให้เห็นจริงๆ

ท่านบอกว่า…ให้เปิดใจรู้ รู้ซื่อๆ รู้ตรงๆ
รู้ซื่อๆ รู้ตรงๆเนี่ย มาจากคำว่า..“อุชุปฏิปนฺโน”
เคยได้ยินมั้ย? ..รู้ซื่อๆ รู้ตรงๆ
“อุชุ” แปลว่า ตรง
รู้ไปตรงๆ ปฏิบัติตรงๆ ด้วยความซื่อตรง
ซื่อตรงต่อคำสอน ไม่ต้องไปปั้นแต่ง
ไม่ต้องไปตั้งท่า ไม่ต้องไปกีดกัน
เวลามีกิเลสนี่..เราตั้งท่ากีดกันมั้ย?
อยากให้มันดับมั้ย?
เราไม่รู้ตรงๆ ใช่มั้ย?

แต่ตอนที่จะมาดู เจริญสติจริงๆ นี่นะ..
ตอนนี้ไม่ต้องปั้นแต่ง ไม่ต้องหลอกตัวเอง
มีอะไรเกิดขึ้น…รู้ไปตามตรง
ไม่ต้องกลัวว่า…ตัวเองเลว
ไม่ต้องกลัวว่า…ตัวเองไม่ได้เรื่อง มันไม่ได้เรื่องอยู่แล้ว!
มันมีกิเลสเยอะ…รู้ไปตามตรงนะ! รู้ไปตามตรง

ถ้าเราไม่ยอมรับ เราก็จะไม่เห็นของจริง
และไม่พัฒนาได้จริง
เราจะพัฒนาตัวเองได้ เมื่อรู้สิ่งผิด
กิเลสต่างๆ เป็นสิ่งผิด ไม่ต้องกลัว!
ถ้าปฏิเสธที่จะรู้สิ่งผิด จะไม่มีการพัฒนาเกิดขึ้นเลย!

การพัฒนาจะเกิดขึ้นเมื่อรู้ว่า…มีความผิด
พอรู้สิ่งผิด มันจึงมีการ”รู้”ทันที..ตอนนั้นนะ!
“รู้”ปุ๊บ! ตอนนั้น…ถูกทันที
พอถูกทันที! ก็เริ่มมีสิ่งดีแล้วใช่มั้ย?
เริ่มมีสิ่งถูกแล้ว เดี๋ยวก็เผลอปั้นใหม่
มันจะมีผิดอยู่เรื่อยๆ นะ!
ให้ดูว่าตัวเองผิดอะไรบ้าง…

ธรรมบรรยายโดย …
พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
จากธรรมบรรยายในหลักสูตร “คอร์สผู้บริหารนครสวรรค์”
ณ ศูนย์ฝึกอบรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๗