ความละเอียดในบุญ

วรรคทอง..วรรคธรรม #๓๖

#ความละเอียดในบุญ

…แม้แต่ทำบุญนะให้ดูตรงนี้ด้วย #มันเริ่มที่จะเสริมความเป็นตัวตน
หรือว่า.. #ละความเป็นตัวตน
อันนี้ละเอียดขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งสำหรับการทำบุญ
เห็นวันนี้มีคนเก่งเยอะด้วย
น่าจะพูดตรงนี้ได้
บางที… ให้ดูทำด้วยเมตตา หรือทำด้วยสะใจ… ช่วยด้วยเมตตา หรือช่วยด้วย… แบบ …เออ..
คือถ้าคนสามัคคีกัน คือจะช่วยแบบไม่ต้องรอ เวลาเราช่วยเหลือกันนะ!
เห็นเขาเดือดร้อนแล้ว ช่วยเลย!

ธรรมบรรยายโดย โดย พระกฤช นิมฺมโล
เรียบเรียงจากบรรยายธรรมในหลักสูตร
“การเจริญสติในชีวิตประจำวัน”
ศุกร์ที่ ๒๘ ส.ค. ๕๘ – วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ส.ค. ๕๘
ณ ศูนย์ฝึกอบรม การไฟฟ้าบางปะกง