คุณสมบัติพระโสดาบัน

วรรคทอง…วรรคธรรม #๓๑

#คุณสมบัติพระโสดาบัน

พระโสดาบันมีคุณสมบัติหลายอย่าง
ที่เราคุ้ยเคยกันเลย ก็คือเกี่ยวกับละ..
#สักกายทิฏฐิ
#วิจิกิจฉา
#สีลัพพตปรามาส
เคยได้ยินไหม ๓ ข้อนี้มันอยู่ใน #สังโยชน์ ๑๐
สังโยชน์ ๑๐ เนี่ย พระโสดาบันละได้ ๓ ข้อ …

สิ่งที่เราคุ้นเคยกัน เวลาพูดถึงพระโสดาบัน
เราจะนึกถึง ๓ ข้อนี้
ไม่รู้ว่าโยมจะนึกแบบนี้บ้างหรือเปล่านะ
นี่คือ…#ส่วนที่ไม่ดีที่ท่านละได้

มันยังมีคุณสมบัติส่วนที่ดี ที่ท่านฝึกฝนมา
สั่งสมเพิ่มเติมมา จนมีปริมาณมากพอ
หรือคุณสมบัติมากพอที่ทำให้ท่านผ่านภาวะที่ว่า
#มรรคและผลขั้นที่ ๑
ได้เห็นพระนิพพานในครั้งแรก
เรียกว่า รอบปฐมทัศน์…
#เห็นพระนิพพานครั้งแรก

นอกจากจะพูดในแง่ท่านละ อะไรได้แล้ว
ถ้าพูดในแง่ว่า..ท่านฝึกอะไรมา ?
น่าจะมีประโยชน์กับเรามากกว่า อย่างนั้นใช่ไหม?
ก็ที่ท่านละได้แล้ว แต่ฉันยังละไม่ได้น่ะ!
แต่ถ้าท่านฝึกอะไรมา สะสมสิ่งดีๆอะไรมา
น่าจะมีประโยชน์สำหรับพวกเรามากกว่า..

คราวนี้ต้องตั้งใจฟังหน่อยนะ!
เพราะว่าเราจะต้องฟังแล้วเหมือนกับว่า
มีตัวอย่างว่า..ท่านทำอะไรมา ท่านจึงได้ผลอย่างนั้น
เราเองก็จะทำตาม
เขาเรียกว่า..เดินตามผู้ใหญ่ สุนัขไม่กัด
บอกชื่อไว้หน่อยหนึ่ง .. ชื่อนี้เรียกกว่า
#โสตาปัตติยังคะ
เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้ว

โสตาปัตติยังคะ องค์คุณของพระโสดาบัน
มีอยู่ ๕ ข้อ ไม่มากนะ ๕ ข้อ !
พูดไล่ไปก่อนนะ จะได้จำไว้!!
ข้อแรก .. ศรัทธา
ข้อสอง .. ศีล
ศีลเนี่ย! อาตมาจะท่องออกเสียงไว้ในใจว่า “ศี-ละ”
เพราะว่ามันจะเข้าชุดกับคำบาลี
#ศรัทธา #ศีล #สุตะ #จาคะ #ปัญญา
จำได้ไหม! แต่ละคำๆ จะแปลว่าอะไร เรามาคุยกัน…

………….

อยากทราบความหมายของสิ่งดีๆ ที่พระโสดาบันมี..
สามารถดาวน์โหลด
ฟังต่อได้ที่ นาที 11.16
Track คุณสมบัติพระโสดาบัน
แผ่นซีดีชุด บ้านจิตสบาย ๒
www.bit.ly/1I0y4Sb

เรียบเรียงจากธรรมบรรยายโดย
พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
เทศน์ ณ บ้านจิตสบาย