ดูผิดตัว…รู้ผิดตัว

วรรคทอง…วรรคธรรม #๓๕

#ดูผิดตัว…#รู้ผิดตัว

เวลาดูกิเลสแบบดูผิดตัวนี่นะ
ก็คือ..#ไปดูตัวที่ไม่ใช่ปัจจุบัน
ไปดูตัวที่มันผ่านมาแล้ว
มันเกิดขึ้นจริง แต่เป็นอดีตแล้ว และต้องคิดเอา

ไอ้ตอนที่ดูผิดตัว คือต้องคิดเอาว่า..เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น?
ตอนที่ดูถูกตัวจริงๆ ไม่ต้องคิดเลย
แค่รู้ว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น?
มันไม่เหมือนกันนะ!
– “รู้”ว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น?
กับ
– “คิด”ว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น?
ตอนที่คิดเอานะ..ต้องออกแรงดู แปลกมั้ย?
แล้วเราก็ชอบจะออกแรงด้วย

แต่ตอนที่รู้แบบไม่คิดนี่นะ
ไม่ต้องออกแรงเลย แค่รู้เฉยๆ
แล้วไม่ต้องหน่วงมันไว้ด้วย
ไม่ต้องหน่วงไว้ว่าต้องรู้ตลอดหรือต้องรู้อีก
…เข้าใจมั้ย?
รู้แล้ว..พอแล้ว แต่ต้องรู้นะ!
และไม่ใช่ปัด.. มันคล้ายๆ กันนะ!
มีคนภาวนาแบบปัดๆ อะไรมาก็ปัดๆๆ ไม่ใช่อย่างนี้นะ
มันต้องรู้ก่อน..แล้วไม่เสียดาย
รู้ไม่เสียดายความรู้ที่ว่าด้วย
รู้ปุ๊บ! ไม่เสียดาย

เช่น รู้โกรธคนละตัว โกรธนั้นไม่ดับ แปลกมาก!
มันต้องรู้ให้เป็นปัจจุบัน แล้วก็ไม่ต้องคิด
ไอ้ตอนคิดเนี่ย..ไม่รู้
ตอนรู้จริงๆ..ไม่คิด
แค่รู้ว่าเมื่อกี้ไม่ชอบใจ เท่านั้นเอง พอแล้ว
แล้วเริ่มไม่พอใจใหม่ แสดงว่ามีกิเลสตัวใหม่
ก็รู้ทันความไม่พอใจอันนั้นใหม่
ถ้ามัวแต่คิดว่า “ทำไมชั้นไม่หายซักที..”
นี่แหละ คือ..รู้ผิดตัว
ไอ้ที่รู้แล้วไม่ดับแสดงว่า..#รู้ผิดตัว

ธรรมะบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
เรียบเรียงจากหลักสูตร กองบุญอริยะ
ณ หิ่งห้อยชาเลท์รีสอร์ท
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘