#คลิปแสดงธรรม ธรรมบรรยายเรื่อง “#จิตสิกขา ” โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ #บ้านจิตสบาย ๒๖ พฤศจิกายน…

#คลิปแสดงธรรม
ธรรมบรรยายเรื่อง “#จิตสิกขา “
โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
#บ้านจิตสบาย
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

คลิปลิงค์จิตสบายนี้ https://youtu.be/r_5IVsdLLhk
มี “#วิสัชชนา” ที่น่าสนใจมาฝากค่ะ

🤔การเรียนอภิธรรม เอื้อหรือขวางการภาวนาให้เสียเวลา
🤔เห็นอาการแค่แป้บเดียว แล้วเห็นใหม่
🤔แม้รู้แล้ว แต่ทำไมโทสะไม่หายไป
🤔มีเรื่องเข้ามากระทบให้โกรธแล้วจิตบอกไม่ให้โกรธ
🤔เห็นพระพุทธรูปทรงแปลกๆ แล้วเกิดอกุศล
🤔ขณะฟังธรรม รู้สึกตัว แต่ง่วง


อ่านบน Facebook