วันขึ้นปีใหม่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๒ #พรปีใหม่ ๒๕๖๑ ณ บ้านจิตสบาย …

วันขึ้นปีใหม่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๒

#พรปีใหม่ ๒๕๖๑ ณ บ้านจิตสบาย

🍃🍃🍃

“สติมโต สทา ภทฺทํ ผู้มีสติย่อมเจริญทุกเมื่อ”

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

🍃🍃🍃

“คิดดี พูดดี ทำดี เป็นศรี เป็นพร สูงสุด
ไม่มี พรเทพ พรมนุษย์ ประเสริฐสุดเท่าความดี ที่ทำเอง”

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

🍃🍃🍃

“..คนดีเวลาไหนก็ดี อยู่ที่ไหนก็ดี..”

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

🍃🍃🍃

พระกฤช ฝากคิด ฝากคำ #๑๔๕

…เวลาคิดจะขอพร เวลา(พระ)ให้พร
‘อายุ วัณโณ สุขัง พลัง’
ให้เตือนตัวเองว่า มันจะต้องมีเหตุ
เราจะได้ผลหรือรับพรสิ่งนั้น ต้องทำเหตุ
เหมือนจะเจริญสุข เมื่อต้องเจริญสติ
อยากไม่มีเวรด้วยเนี่ย!
ก็ต้องมีจิตที่ไม่เบียดเบียน มีเมตตาต่อสรรพสัตว์
ไม่ใช่อยู่ๆจะเจริญ อยู่ๆจะดี
ต้องมีเหตุ..เหตุนั้นเราต้องเป็นคนทำ…

เรียบเรียงจากการแสดงธรรม ณ บ้านจิตสบาย
๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ นาทีที่ ๒๕.๕๐-๒๖.๓๗
ลิงค์ พรปีใหม่ ณ บ้านจิตสบาย
https://youtu.be/CCzp1LTHtPs


อ่านบน Facebook