วันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ วันพระ​ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๒ 🌟🌟🌟 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๔๖ #โกรธ 😠😠😡…

วันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
วันพระ​ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๒
🌟🌟🌟
พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๔๖

#โกรธ
😠😠😡

จิตมีหน้าที่รู้อารมณ์
อารมณ์เป็นสิ่งที่ถูกจิตรู้
เมื่อมีความโกรธขึ้นมา ทำลายหมดเลย
ทำลายอารมณ์ด้วย ทำลายจิตเองด้วย
มันร้ายมั้ย?

ตัวเองที่มีความโกรธขึ้นมาเนี่ย
ใจนั้นถูกทำลายไปแล้ว
ทำลายก่อนที่จะไปทำลายอารมณ์ด้วยซ้ำไป
จิตที่มีความโกรธเกิดขึ้นพร้อมกันนั้น
ถูกทำลาย ทำให้ทุกข์ไปแล้ว

ทุกครั้งที่มีความโกรธ จิตขณะนั้นเป็นทุกข์ทันที
มีทุกขเวทนาเกิดพร้อมขึ้นด้วยทันที เพราะถูกทำลาย
ถูกทำลาย ถูกทำร้าย เป็นจิตเสียไปเลย

จิตที่มีความโกรธขณะนั้นเป็นจิตเสีย
และมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นประกอบพร้อมทันที
โดยไม่ต้องเรียกของแถมจากไหนเลย
มันแถมให้เสร็จอัตโนมัติเลย

นี่ความโกรธนะ!
ถ้าไม่เห็น มันก็ทำลายอยู่นั่นแหละ
ทำลายจิตตัวเอง แล้วก็ไปทำลายคนอื่น
คนอื่น​ที่​ถูกทำลายก็โกรธอีก ทำลาย​คนอื่นต่อ
เป็นวงจรอุบาทว์มั้ย ?

ความโกรธมันจึง(เป็น)อย่างนี้ ถ้าไม่เห็นมัน
มันก็ยังคงคุกคาม ครอบงำ
ทำลายทั้งตัวเอง และทำลายสิ่งที่ถูกรู้นั้นอยู่เรื่อยๆ
จนกว่าจะเปลี่ยนอารมณ์ใหม่
(เช่น​เปลี่ยน)​เป็นอารมณ์ที่น่าพอใจขึ้นมา…

ธรรมบรรยายโดย
พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

เรียบเรียงจากการแสดงธรรม
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๔
แผ่น CD บ้านจิตสบาย ๑ไฟล์08-541002-2ใจคาวๆ
ระหว่างเวลา ๐๒.๓๘-๐๔.๐๘http://bit.ly/2fJLMCi
Link แผ่น CD บ้านจิตสบาย๑ http://wp.me/p5bBOI-mv
Podcast ; บ้านจิตสบาย 1 | 08-541002-2ใจคาวๆ
http://bit.ly/2xwG4g3


อ่านบน Facebook