#คลิปแสดงธรรม 💕…#ร่องจิต…💕 โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ตลอดสังสารวัฏที่เราสร้างร่องรอยของกิเลสต่างๆ…

#คลิปแสดงธรรม
💕…#ร่องจิต…💕
โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

ตลอดสังสารวัฏที่เราสร้างร่องรอยของกิเลสต่างๆ
ราคะ โทสะ โมหะ มันลึกมาก
ลึกขนาดที่เผลอนิดเดียวมันไปแล้ว
เราจึงต้องสร้างร่องใหม่ให้จิตขึ้นมาที่เรียกว่า ‘กุศล’
กุศลตัวนั้นคืออะไร? จะต้องสร้างนานแค่ไหน?
เราถึงจะหลุดพ้นจากสังสารวัฏนี้

รับชมคลิปวีดีโอ “ร่องจิต” ได้ที่ลิงค์
http://lnk.pics/v-3113115
#ฐณิชาฌ์ รีสอร์ท อัมพวา สมุทรสงคราม
๑๔ มกราคม ๒๕๖๑


อ่านบน Facebook