วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ วันพระ​ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๒ 🌟🌟🌟 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๔๗ #ไม่ติดในกุศลและอกุศล…

วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
วันพระ​ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๒
🌟🌟🌟
พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๔๗

#ไม่ติดในกุศลและอกุศล

อย่าหยุดแค่ กุศล-อกุศล หรือ บุญ-บาป แค่นี้!
ต้องไม่ติดในบุญ และ ไม่ติดในบาป
ไม่ติดในกุศล และ ไม่ติดในอกุศล นี้ด้วย!

คือ..มีความเข้าใจ
เห็นความเกิด-ดับ ของสิ่งทั้งหลาย
พอเห็นความเกิด-ดับแล้ว ใจไม่ยึด!

พอใจไม่ยึดแล้วกลายเป็นว่า..
‘สะจิตตะปะริโยทะปะนัง’
คือ ทำจิตให้ขาวรอบขึ้นมา

ขาวรอบตัวนี้คือ จิตถึงมรรคผลนิพพาน

“ความติดในบุญ..ก็ไม่ดี”
“ความติดในกุศล..ก็ไม่ดี”
แต่​(บุญ​/กุศล)​ควรทำ..ทำแต่ไม่ติด!

ธรรมบรรยายโดย
พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

เรียบเรียงจากการแสดงธรรม
ณ วัดอินทาราม วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙

รับฟังเสียงธรรมที่ลิงค์แผ่น CD วิถีธรรม ๓
Track 590703 อินทรีย์๕ วัดอินทาราม
คำถาม บุญ-บาป และ กุศล-อกุศล ต่างกันอย่างไร
ระหว่างเวลา ๐๔.๓๑-๐๕.๐๗
สามารถดาวโหลดเสียงธรรมได้ที่
http://bit.ly/2o4ybuN


อ่านบน Facebook