วันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ #วันมาฆบูชา มาฆบูชา คือ การบูชา​ใหญ่ในเดือนมาฆะ วันมาฆบูชาเป็นวัน​สำคัญ​ตรงที่มีเหตุการณ์สำคัญ…

วันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑
#วันมาฆบูชา

มาฆบูชา คือ การบูชา​ใหญ่ในเดือนมาฆะ
วันมาฆบูชาเป็นวัน​สำคัญ​ตรงที่มีเหตุการณ์สำคัญ
ถ้าไม่มีเหตุการณ์นี้​วันนี้ก็ไม่สำคัญ
มันไม่ได้สำคัญที่วัน มันสำคัญที่เหตุการณ์
…..
✨✨✨✨

พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ #๑๕๓

#คำสอนวันมาฆบูชา

ท่าน(พระพุทธเจ้า)ได้แสดงโอวาทปาฏิโมกข์
เป็นปาฏิโมกข์ที่เป็นโอวาท​ของ​พระ​พุทธเจ้า​
…..
ซึ่งก็เป็นคาถาอยู่สามคาถาครึ่ง
ใครจำได้บ้าง? .. มีอะไรบ้าง?
คาถาบท​แรก..

สพฺพปาปสฺส อกรณํ
กุสลสฺสูปสมฺปทา
สจิตฺตปริโยทปนํ
เอตํ พุทฺธาน สาสนํ​ ฯ

แล้วมีอีกสอง​คาถาครึ่ง
คาถาบท​แรกนี้เป็นบทที่เขาเรียกว่าป๊อปปูล่า​ (Popular) ที่สุดแล้วในบรรดาสาม​คาถาครึ่งนี้​!
ถ้า​คาถาบทนี้ไม่เคยได้ยิน อีกสองบทครึ่ง​ก็ไม่น่าจะได้ยินแล้ว

บท​ที่​สอง จะขึ้นด้วยว่า..

ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา

เคยได้ยินมั้ย?
ขันติคือความอดกลั้น​ เป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง​ เป็นตบะอย่างยิ่ง

นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา

พระพุทธเจ้าทั้งหลาย หรือผู้รู้ทั้งหลาย​ กล่าวว่า
พระนิพพานเป็นบรมธรรม คือธรรมอันยิ่ง

และกล่าวถึงบรรพชิตหรือสมณะ​ว่า จะไม่เบียดเบียน

น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี
สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโต​ ฯ

ผู้​ทำ​ร้าย​ผู้​อื่น​ ไม่​ชื่อ​ว่า​เป็น​บรรพชิต
ผู้​เบียดเบียน​ผู้​อื่น​ ไม่​ชื่อ​ว่า​เป็น​สมณะ​

แล้วอีกบท​ครึ่ง​ ก็กล่าวถึงลักษณะ​ของพระ
คือตอนนั้นเป็นที่ชุมนุมของพระ​ภิกษุ
ท่านก็พูดถึงพระที่จะไปเผยแผ่พระศาสนาต่อไป​
ว่าควรจะมีคุณสมบัติอย่างไร
ก็คือ

อนูปวาโท​ อนูปฆาโต​

ไม่พูดร้าย ไม่ทำร้าย
อนูปวาโท คือไม่พูดร้าย
อนูปฆาโต คือไม่ทำร้าย

แล้วก็มี​ ปาติโมกฺเข​ จ​ สํวโร

การสำรวมในปาติโมกข์
คือสำรวมในคำสอนในบทหลัก​ที่​เป็น​พุทธ​บัญญัติ

แล้วก็.. มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ

ก็คือ​ รู้ประมาณในการบริโภค

ปนฺตญฺจ สยนาสนํ

เลือกที่นั่งที่นอนที่สงัด
รู้จักเสพเสนาสนะอันสงัด

อธิจิตฺเต จ อาโยโค

มานั่งสงัดแล้วไม่ใช่มานั่งหลับ
ต้องหมั่นประกอบการทำจิตให้ยิ่ง
อธิจิต คือ​ จิตอันยิ่ง
อาโยโค คือ​ การหมั่นประกอบ
ประกอบ​อะไร?
หมั่นประกอบเรื่องของจิตให้ยิ่ง
ศึกษาเรื่องของจิตนั่นเอง

เอตํ พุทฺธาน สาสนํ​ ฯ

อันนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
ไม่ใช่องค์นี้องค์เดียว แต่ทุกองค์สอนอย่างนี้

ธรรมบรรยายโดย
พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
✨✨✨✨
เรีบเรียงจากธรรมบรรยาย แผ่นบ้านจิตสบาย ๓
มาฆบูชา (560224)
ลิงค์ไฟล์ http://bit.ly/2CnCmsQ
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
นาทีที่ ๙.๒๙-๑๒.๕๐


อ่านบน Facebook