#เชิญฟังธรรม #กลุ่มบ้านอริยะ 7 ขอเชิญผู้ที่สนใจฟังธรรมบรรยาย ในวันอาทิตย์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา…

#เชิญฟังธรรม
#กลุ่มบ้านอริยะ 7

ขอเชิญผู้ที่สนใจฟังธรรมบรรยาย
ในวันอาทิตย์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

โดย… พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

ณ หมู่บ้านธาริณี ถนนประชาชื่น ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ

สำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่เบอร์ 091-665 5499 ( คุณต้อม )

*ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

(แผนที่ https://goo.gl/maps/SdqTNtUBoCT2)


อ่านบน Facebook