#เชิญฟังธรรม โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล วันเสาร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. บรรยายธรรม…

#เชิญฟังธรรม
โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

วันเสาร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.
บรรยายธรรม ณ #วัดพระแก้ว
ต.เวียง อ.เมืองจ.เชียงราย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 081-671 7939
( แผนที่ https://goo.gl/maps/Z6anrSApeV32 )

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. และ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
บรรยายธรรม ณ #วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 081-671 7939
( แผนที่ https://goo.gl/maps/vN74wekahR32 )


อ่านบน Facebook