วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ วันพระ​ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๘/๘ 🍂🍂🍂 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๗๑ #ดินที่โดนทุบ…

วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
วันพระ​ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๘/๘
🍂🍂🍂
พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๗๑

#ดินที่โดนทุบ

เมื่อวิชามันยากขึ้น
ครูบาอาจารย์ก็ต้องเข้มงวดมากขึ้น

พระพุทธเจ้าตรัสกับพระภิกษุทั้งหลายว่า
“เราจะไม่ประคับประคองเธอ เหมือนหม้อดินดิบ
(คือหม้อ​ดิน​ที่ยังไม่เข้าเตาเผา)
แต่เราจะทำกับเธอ​ เหมือนดินที่ยังไม่ปั้นหม้อ
จะทุบแล้วทุบอีก กระหน่ำแล้วกระหน่ำอีก
ใครทนได้ จะได้แก่นของพุทธศาสนา”

พระพุทธเจ้าท่านยังว่าขนาดนี้นะ!

แต่ภูมิใจได้นะ
ใครถูกทุบ แสดงว่าเป็นดินที่ถูกเลือกแล้ว
ถ้าเป็นดินที่ขุดมาจากข้างถนน
ช่างปั้น​หม้อเห็นก็โยนทิ้ง​
นึกออกมั้ย? (จะ)ไม่เสียเวลาทุบ

ฉะนั้น​ ถึงขั้นนี้ต้องทนโดนทุบนะ!
ต้องมาเสนอให้(ครูบาอาจารย์)ทุบ
ทุบแล้วทุบอีก

…..

เราจึงเคารพนับถือครูบาอาจารย์ว่า
ท่านเสียสละในการที่จะมานวด มาทุบ มาคลึง
พระพุทธเจ้าตรัสว่า อาจารย์สามประเภทนี้มีคุณมาก
อาจารย์ประเภทที่ ๑ คือ
อาจารย์ที่สามารถทำให้เราเข้าถึง
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

ธรรมบรรยายโดย
พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
🍂🍂🍂
เรียบเรียงจากไฟล์เสียงธรรม
610707 ดินที่โดนทุบ-สวนธรรมธาราศัย
ลิงค์ไฟล์เสียง https://bit.ly/2zW0tOO
(ระหว่างนาทีที่ 12.00-16.00)
https://bit.ly/2zW0tOO


อ่านบน Facebook