#เชิญฟังธรรม ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจฟังธรรมบรรยาย ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ -…

#เชิญฟังธรรม

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจฟังธรรมบรรยาย
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
โดย.. พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

ณ โรงแรมคุ้มภูคำ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่

(แผนที่ รร.คุ้มภูคำ https://goo.gl/maps/8p9PGTgvwE4


อ่านบน Facebook