#เชิญฟังธรรม 😇ขอเชิญผู้ที่สนใจฟังธรรมบรรยาย ใน วันอาทิตย์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ …

#เชิญฟังธรรม

😇ขอเชิญผู้ที่สนใจฟังธรรมบรรยาย

ใน วันอาทิตย์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๐.๓๐ น.

โดย… พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
จาก… สวนธรรมประสานสุข

ณ วัดสังฆทาน ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี

(แผนที่ https://goo.gl/maps/RVbY54YWbs32


อ่านบน Facebook