วันอาทิตย์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ วันพระ​ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙ 😇😇😇 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๗๕ #จิตตั้งมั่นอยู่กับจิต…

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
วันพระ​ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙
😇😇😇
พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๗๕

#จิตตั้งมั่นอยู่กับจิต

สิ่งต่างๆที่มันปรากฎขึ้นมา แสดงตัวอยู่สามเรื่อง
“ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา”
เรียนเห็นความจริงของโลก
โลกที่ว่าเนี่ยนะ ไม่ใช่โลกข้างนอก
แต่โลกที่ว่านี้คือกายและใจ
เห็นความจริงตรงนี้แล้ว เข้าใจความจริงมากขึ้น
เข้าใจความจริงมากขึ้น
จะไม่เป็นทุกข์กับที่มันเป็นอยู่

ที่เราเป็นทุกข์เพราะว่า
อยากจะบังคับ..ให้มันเที่ยง
อยากจะบังคับ..ให้มันเป็นสุข
อยากจะบังคับว่า..มันจงเป็นของเรา
อยากให้มันเป็นเราให้ได้ เป็นของเราให้ได้
ทำด้วยความเข้าใจผิดทั้งนั้นเลย

ที่เข้าใจผิดอย่างนี้เพราะ
ยังไม่มีข้อมูลมายืนยันว่า..
“จริงๆมันไม่เที่ยงนะ
จริงๆมันไม่ได้เป็นสุขนะ มันเป็นทุกข์นะ
จริงๆมันไม่ใช่เรานะ”
ยังไม่มีข้อมูลตรงนี้มายืนยัน

หน้าที่ของเราคือ ภาวนาเพื่อยืนยัน
เอาข้อมูลมายืนยันว่า..ไม่ใช่!
จะยืนยันได้ต่อเมื่อมีสติรู้ทันสภาวะที่เป็นจริงในปัจจุบัน
กับมีสมาธิ ให้จิตมีกำลังขึ้นมา
สมาธิที่ว่านี้ ไม่ใช่สมาธิแบบจิตนิ่งๆ
แต่เป็นสมาธิที่ว่า..จิตตั้งมั่นอยู่กับจิต
เห็นอารมณ์เปลี่ยนแปลง

ธรรมบรรยายโดย
พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
🌿🌿🌿
เรียบเรียงจากการบรรยายธรรม”คุณธรรม ๕ ประการ”
610724 ณ.ฐณิชาฌ์ รีสอร์ท อัมพวา
ลิงค์คลิปวีดีโอ https://youtu.be/1T9Gm0aurpQ
นาทีที่ 1.11-1.12


อ่านบน Facebook