#คลิปแสดงธรรม #ธรรมะสำหรับคนเกษียณ ธรรมบรรยายโดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ บ้านจิตสบาย เมื่อ ๓๐ กันยายน…

#คลิปแสดงธรรม #ธรรมะสำหรับคนเกษียณ
ธรรมบรรยายโดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
ณ บ้านจิตสบาย เมื่อ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
🍃🍃🍃

เวลาผ่านไปแล้ว…นานเข้าๆ..เกษียณแล้ว!!
เกษียณแล้วทำใจไม่ได้ ภาษาพระเรียกว่า “มีอุปาทาน”
….
เคยมียศมีตำแหน่งก็เปลี่ยนไป
คนที่ยึดในตำแหน่งก็จะเป็นทุกข์
แต่ถ้าเรารู้ว่านี้เป็นความทุกข์ที่เป็นผลกับความยึด
ก็จะกลายเป็นว่าเราเริ่มที่จะภาวนา

การยึดนั้น..ยึดจากอะไรบ้าง?
ยึดแล้ว..มีผลเสียต่อจิตใจอย่างไร?
แล้วจะเตรียมทางให้ตัวเองอย่างไรก่อนจะถึงวัยเกษียณ

รับชมวีดีโอ “ธรรมะสำหรับคนเกษียณ”
ได้ที่ลิงค์ https://youtu.be/chEUHekDhHw

👵👴🤶

เกร็ดที่มาของวันผู้สูงอายุสากล

องค์การสหประชาชาติกำหนดให้ทุกวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันผู้สูงอายุสากล” หรือ “International Day of Older Persons” โดยกำหนดขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) จากการประชุมขององค์การสหประชาชาติเมื่อปี ค.ศ. 1990 ( พ.ศ. 2533) ทั้งนี้ เมื่อปี พ.ศ. 2525 องค์การสหประชาชาติได้เคยจัดประชุมสมัชชาโลกเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย และได้ให้ความหมายของคำว่า “ผู้สูงอายุ” ว่า

ผู้สูงอายุ คือ บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปทั้งชายและหญิง แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ ผู้สูงอายุตอนต้น คือ บุคคลที่มีอายุ 60-69 ปี ทั้งชายและหญิง และผู้สูงอายุตอนปลาย คือ บุคคลที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไปทั้งชายและหญิง

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑


อ่านบน Facebook