วันอังคารที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ วันพระ​ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๐ 🌿🌿🌿 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๘๐ #กำลังของจิต…

วันอังคารที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
วันพระ​ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๐
🌿🌿🌿
พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๘๐

#กำลังของจิต

จิตมีกำลังจากอะไรได้บ้าง?
กำลังของจิตที่จะมีกำลังมากขึ้นจะมีจาก..
มีศรัทธา มีความเพียร มีสติ มีสมาธิ มีปัญญา
ตัวที่จะเห็นชัดๆ ว่า(ทำให้)เกิดกำลังเนี่ย
ส่วนใหญ่จะหมายถึง “ตัวสมาธิ”
แต่จริงๆ แล้วทั้งหมดนี้เป็นกำลังทั้งหมด

มีศรัทธาก็ทำให้..จิตมีกำลัง
มีความเพียร..จิตก็มีกำลัง
มีสติ..จิตก็มีกำลัง
มีสมาธิ..จิตก็มีกำลัง
มีปัญญา..จิตก็มีกำลัง

พอมีปัญญาถึงขั้นสูงสุด
คราวนี้ไม่เสื่อมเลย
เราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆ
พัฒนาจากการเห็นกิเลสตัวเองไปเรื่อยๆ

บรรยายธรรมโดย
พระอาจารย์ กฤช นิมฺมโล​
🌿🌿🌿

เรียบเรียงจากการบรรยายธรรม
194-601118 ตัวขัดขวาง-สวนรรมธาราศัย
ลิงค์ไฟล์เสียง bit.ly/2pvKEqi
(นาทีที่ 55.29-56.13)

ถอดคำโดย ไนท์ ศิลา


อ่านบน Facebook