#เชิญฟังธรรม 😇😇😇 ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจฟังธรรมบรรยาย ใน วันเสาร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ …

#เชิญฟังธรรม
😇😇😇
ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจฟังธรรมบรรยาย
ใน วันเสาร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

โดย.. พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ (WBTV)
ณ อาคารมหาเจษฏาบดินทร์ ชั้น 3 วัดยานนาวา

๔๐ ถนน เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร ๐๒ – ๖๗๒ ๓๒๐๖

(แผนที่ https://goo.gl/maps/2bg7cRKjqZ32)


อ่านบน Facebook