พุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ วันพระ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑ 🌿🌿🌿 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๘๕ ๗ คำ #ธรรมของคนดี…

พุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
วันพระ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑
🌿🌿🌿
พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๘๕

๗ คำ #ธรรมของคนดี

มีธรรมะสำหรับคนดีระดับบัณฑิต อยู่ ๗ ข้อ
ตอนเด็กๆ สมัยที่อาตมาเรียนชั้นประถม
ครูสอนให้จำ เป็นภาษาไทยง่ายๆ ๗ คำ
“เหตุ ผล ตน ประมาณ กาล บริษัท บุคคล”
คุณธรรม ๗ ข้อ ที่จะทำให้เป็นคนดีในทางพุทธศาสนา

…มาตราฐานคนดีของทางพุทธ(ศาสนา)
คือต้องมี “สัปปุริสธรรม” ครบ ๗ อย่าง
(ธัมมัญญุตา, อัตถัญญุตา, อัตตัญญุตา,
มัตตัญญุตา, กาลัญญุตา, ปริสัญญุตา, ปุคคลัญญุตา)
จะครบ ๗ อย่างเนี่ย คือต้องบรรลุธรรมเลย
คือต้องฟังธรรม ปฏิบัติธรรม

อย่างที่โยมบอก(ว่า​คน​ดี​คือ​คน​ที่​มี)​
การแสดงออกทางกาย วาจา และใจ​ ต้องไม่ไปเบียดเบียนใคร
มีกายกรรมที่เป็นสุจริต
มีวจีกรรมที่เป็นสุจริต
มีมโนกรรมที่เป็นสุจริตด้วย

ถ้าแค่ไม่ชั่วเนี่ย! เป็นแค่คนธรรมดา
ยังไม่ถึงขั้นคนดี
คนดีต้องมีคุณธรรมด้วย
งั้นแค่บอกว่า..รักษาศีลก็พอแล้วเนี่ย​นะ ก็ยังไม่พอ
ไอ้แค่พอแล้ว..คือแค่ไม่ชั่ว
ไอ้แค่ไม่ชั่ว ก็​ยังบอกไม่ได้​ว่า..เป็น​คนดีหรือเปล่า?

ธรรมบรรยายโดย
พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
☘☘☘

เรียบเรียงจากการแสดงธรรม “อยากเป็นคนดี”
เมื่อ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ สวนธรรมประสานสุข ศรีราชา
ลิงค์เสียงธรรม http://bit.ly/2CLf1BJ
(นาทีที่ 6.13-6.55, 39.12-40.00)

🍁🍁🍁

สามารถอ่านเพิ่มเติม “#สัปปุริสธรรม๗”
ในพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม ได้ที่ลิงค์ http://84000.org/tipitaka/dic/d_seek.php?text=%CA%D1%BB%BB%D8%C3%D4%CA%B8%C3%C3%C1+7&original=1


อ่านบน Facebook