#คลิปแสดงธรรม #ชีวิตที่ไม่เป็นพิษ โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 🐝🐝🐍🐍 คลิปนี้หลังจากพระอาจารย์แนะนำให้ลองภาวนา…

#คลิปแสดงธรรม #ชีวิตที่ไม่เป็นพิษ
โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
🐝🐝🐍🐍
คลิปนี้หลังจากพระอาจารย์แนะนำให้ลองภาวนา
โดยใช้ลมหายใจ เป็นเหยื่อเพื่อล่อดูจิตมันทำงาน
ท่านยังเล่าถึงวิจัยหนึ่งของต่างประเทศ
ที่ใช้เวลาวิจัย ส่งต่อกันมาถึง 4 รุ่น
โดยวิจัยจากคน 2 กลุ่ม ที่มีความแตกต่างกันมาก
คือ กลุ่มคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสสูงสุด ในบอสตัน
เพื่อศึกษาว่า..คนจะมีความสุข มีชีีวิตที่ดี
จะต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง?

ผลสรุปจากคนที่มีชีวิตเหลืออยู่
อายุประมาณ 90 ปี จำนวน 60 คน ว่า..
คนที่มีสุขภาพดีนั้น ขึ้นกับความสัมพันธ์
ระหว่างคนที่ใกล้ชิดกัน
คนที่โดดเดี่ยว ไม่มีเพื่อน ไม่มีคู่
ชีวิตเหมือนมีพิษ ตายเร็ว!

แต่สิ่งที่พระอาจารย์ท่านให้ข้อคิดและมุมมองที่ต่างไปก็คือ..
การอยู่คนเดียวแบบฝรั่งนั้น
มันไม่พร้อมจะอยู่ เพราะมันเป็นทุกข์
คนตะวันออก(คนไทย) เราถูกฝึกมาว่า
เราอยู่วุ่นวายในสังคม ก็หาเวลามาปลีกวิเวกบ้าง
ไอ้ตอนวิเวกด้วยความจงใจของเราเนี่ย
เป็นการอยู่คนเดียวแล้วมีความสุข
เพราะเราพร้อมที่จะอยู่คนเดียว
ถ้าอยู่คนเดียวและเหงาวังเวง การอยู่คนเดียวเป็นพิษ
สร้างพิษให้กับชีวิต สุขภาพถูกบั่นทอน
ถ้าให้ดีลองฝึกออกจากกาม (เนกขัมมะ)บ้าง
ต้องมีมุมมองยินดีที่จะฝึกจิตของเรา เพื่อจะได้พึ่งตัวเองได้

ลองฟังดูว่า คนแบบไหน..มีชีวิตที่ไม่เป็นพิษ
และคนแบบไหน..มีชีวิตที่เป็นพิษ

รับชมวีดีโอ “ชีวิตที่ไม่เป็นพิษ” ได้ที่ลิงค์
http://yt3.piee.pw/BR5JH
ลิงค์คลิปเสียง bit.ly/2CXhnwE
เมื่อ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑


อ่านบน Facebook