#คลิปแสดงธรรม #บำเพ็ญกุศล โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 🎗🎗🎗 สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ชีวิตนี้เป็นของน้อยนัก”…

#คลิปแสดงธรรม #บำเพ็ญกุศล
โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
🎗🎗🎗

สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า
“ชีวิตนี้เป็นของน้อยนัก”
เพื่อเตือนสติว่า..ควรได้เวลา
ในการที่จะมาพัฒนาจิตใจตัวเอง
เห็นความจริงของชีวิตแล้ว
ไม่ประมาทในชีวิต
ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่พัฒนาจิตใจให้มากขึ้น

การมางาน “บำเพ็ญกุศล”
ก็ต้องมาให้ได้ประโยชน์จริงๆ
จะได้ประโยชน์ ต้องวางใจให้เป็นบญ
จะวางใจเช่นไร?
🎗🎗🎗
รับฟังธรรมบรรยายงานบำเพ็ญกุศล
คุณวิภา ผาสุกะกุล
ที่ลิงค์เสียงธรรม bit.ly/2PDKrA2
เมื่อ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑


อ่านบน Facebook