#เชิญฟังธรรม ทางเจ้าภาพฝากประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจฟังธรรมบรรยาย เรื่อง..เสีียงธรรมนำใจ…

#เชิญฟังธรรม
ทางเจ้าภาพฝากประชาสัมพันธ์
ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจฟังธรรมบรรยาย
เรื่อง..เสีียงธรรมนำใจ เพื่อการทำงาน
โดย… พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

ในวันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้อง R114 ชั้น 1 อาคาร 1
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม

*เจ้าภาพเปิดให้บุคคลภายนอก
สามารถเข้าร่วมฟังได้*

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณพินิตยา โทร: 089-6833997
(เวลา 9:00-17:00 น.)

(แผนที่ คณะวิศวะฯ ม.มหิดลhttps://goo.gl/maps/wLhPuSsUYH72 )


อ่านบน Facebook