#เชิญฟังธรรม ในวันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ขอเรียนเชิญสาธุชนร่วมฟังธรรมในรายการ…

#เชิญฟังธรรม

ในวันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
ขอเรียนเชิญสาธุชนร่วมฟังธรรมในรายการ
#ธรรมะสว่างใจ
ณ สถานี​โทรทัศน์​ SBBTV
วัดสังฆทาน
ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

ลิงค์แผนที่ วัดสังฆทาน นนทบุรี
https://maps.google.com/maps?q=13.823627%2C100.493177


อ่านบน Facebook