วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ วันพระ​ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) 🌼🌼🌼 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๙๓ #เห็นจริงแล้วหน่าย…

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒
วันพระ​ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒)
🌼🌼🌼
พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๙๓

#เห็นจริงแล้วหน่าย

มุมมองในการศึกษา​ คือ ดูความจริงที่มันเป็น
การเห็นความจริง​ตามที่มันเป็นได้นี้นะ
จะมีศัพท์เรียก​(สภาวะ)​ขณะที่เห็นนี้ว่า
“ยถาภูตญาณทัสสนะ”
( อ่าน​ว่า​ ยะ-ถา-พู-ตะ-ยา-นะ-ทัด-สะ-นะ)

ยถาภูต คือ​ ตามที่มันเป็น
ยถากรรม คือ​ ตาม​กรรม

ยถาภูตญาณทัสสนะ คือ​ ญานเห็นตามที่มันเป็น
(“ญาณ”​ แปล​ว่า​ ปรีชา​หยั่ง​รู้​ เป็น​ปัญญา​ ไม่ใช่”ยาน”บังคับ ไม่ใช่โดรน)​
มี​”ยถาภูต​ญาณทัสสนะ” คือ​ มี​ญาณ​ความ​รู้​ความ​เห็นตามที่มันเป็น​จริง

จะเห็นตามที่มันเป็น​ได้เนี่ย​ ก็ต้องไม่บังคับ​ เห็นโดยที่ไม่แทรกแซง​ การ​เห็น​สภาวะ​อย่าง​นั้นจึงจะเรียกว่า​ ยถาภูตญาณทัสสนะ

เห็นโดยที่ไม่แทรกแซงมัน​ ก็​คือ..
มันจะเป็นไปยังไง.. ก็รู้ทัน
รู้​แล้วมันจะเกิดความเข้าใจ
เพราะเห็นตามเป็นจริง​ ความเข้าใจตรงนี้ จึงเบื่อหน่าย
จะใช้คำว่า “เบื่อหน่าย” ก็เกินไปคำหนึ่ง ก็คือคำว่าเบื่อ
เอาคำว่า “หน่าย” พอ!
เพราะ​เห็น​ตาม​เป็น​จริงจะหน่าย!
“หน่าย” ตัวนี้เรียก​ตาม​ศัพท์ว่า “นิพพิทา”

นิพพิทาญาณ (นิพ-พิ-ทา-ยาน) ปัญญาเห็น​ความจริง(ใน​ขันธ์)​แล้วหน่าย
หน่ายเพราะอะไร?
หน่ายตรงที่ว่า..กูบังคับไม่ได้!
อยากให้ดี มันไม่ดีตามที่อยาก
อยากให้พัฒนา มันก็ไม่พัฒนาตามที่อยาก
อยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ มันไม่เป็นตามที่อยาก
อยากให้สุขนานๆ ไม่สุขตามที่อยาก
เห็น​จริงแล้ว.. ลองบังคับมันแล้ว บังคับไม่สำเร็จสักที

เห็นตามความเป็นจริงจึงหน่าย
เพราะมีอะไร?
เพราะ​มี​ “ยถาภูตญาณทัสสนะ”
นั่น​คือ.. เพราะเห็นความจริงจึงหน่าย

เพราะหน่ายจึงคลายวาง
จากที่เคยยึดว่า จะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้
เป็นเรา เป็นของเรา ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้
พอเห็นว่าเป็นอย่างนี้แล้ว ว่ามันไม่เที่ยง
เห็นตามที่มันเป็นแล้วเนี่ย ก็หน่าย
พอหน่ายก็วาง

เพราะวางจึงหลุดพ้น
พอหลุดพ้นก็เกิดจิตทวน(เข้า)มา..รู้ว่าหลุดพ้นแล้ว

จุดสำคัญคือ เห็นตามที่เป็น

ตัวที่เราขาดกันอยู่ตรงนี้คือ ส่วนใหญ่จะไปบังคับ
ที่บังคับเพราะมีจิตสำนึกลึก ๆ อยู่ในใจว่า
อยากดี, อยากสุข, อยากสงบ
ดี, สุข, สงบ มันก็ดี
มันเป็น”สมถะ”นะ! แต่ก็เกิด-ดับ
ดีก็ดี แต่เดี๋ยวก็ดีดับ ดีแตก
สุข..เดี๋ยวก็สุข เดี๋ยวก็ทุกข์
สงบ..เดี๋ยวก็สงบ เดี๋ยวก็ฟุ้งซ่าน

ดี, สุข, สงบ พวกนี้เป็นตัวหลอก
เป็น​ตัว​หลอกทำให้เรามีมุมมองในการปฏิบัติผิด

ธรรมบรรยายโดย
พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
🌼🌼🌼
เรียบเรียงจากธรรมบรรยาย
(611125 2/2) เหยื่อล่อจิต ณ บ้านจิตสบาย
ลิงค์วีดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=QvYqqDujZdI&t=2891s
(ระหว่างนาทีที่ 47:30 – 50:20)

📝ถอดคำโดย อารยา สุวะมาตย์


อ่านบน Facebook