#คลิปแสดงธรรม เรื่อง #ภัยที่ปกปิด โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ บ้านจิตสบาย เมื่อ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒…

#คลิปแสดงธรรม เรื่อง #ภัยที่ปกปิด
โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
ณ บ้านจิตสบาย เมื่อ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

PM 2.5 เป็นฝุ่นละเอียด
เขาบอกว่ามันมองแยกไม่ออกว่าเป็นฝุ่น
ละเอียดมาก แต่ก็อันตราย ซึมเข้าไปได้ในถุงลม
แทรกซึมเข้าไปในเลือด ในร่างกาย เพราะเล็กมาก
แต่ถึงเล็กอย่างนี้นะ ยังเปรียบว่าเป็น “ภัยที่เปิดเผย”
คือสามารตรวจสอบได้ด้วยเครื่องมือ
…..
“ภัยปกปิด” คือภัยที่มองไม่ได้ด้วยตา
เอาเครื่องมือมาฟังอะไรก็ไม่ได้
ต้องใช้จิตประกอบด้วยสติเข้าไปรู้
คือภัยที่เกิดจากกิเลสสามกอง จากนิวรณ์ห้าตัว จากอกุศลมูล

แล้ววิธีที่จะรอดพ้นจากภัยที่ปกปิดทำเช่นไร?

รับชมและฟังได้ที่ลิงค์คลิปวีดีโอ บ้านจิตสบาย
ตอน ภัยที่ปกปิด https://youtu.be/XZWBfWcjglw


อ่านบน Facebook