จันทร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ วันพระ​ แรม ๑๕ คำ เดือนยี่(๒) ☘️☘️☘️ พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๙๖ #อัตตาไม่มี…

จันทร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
วันพระ​ แรม ๑๕ คำ เดือนยี่(๒)
☘️☘️☘️
พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๙๖

#อัตตาไม่มี

ชีวิตเราเนี่ยเป็นเพียงส่วนประกอบ
ของนามธรรม และรูปธรรมหลากหลาย
เราเองน่ะโง่..ตัวจิตเนี่ยโง่ เรานี่หมายถึงตัวจิต
จิตนี่แหละโง่ที่ไปยึดเอาส่วนประกอบทั้ง ๕
คือ​รูป,เวทนา,สัญญา,สังขาร,วิญญาณ มายึดเอามาเป็นเรา
“เรา” จริง ๆ ไม่มี!

ตอนยึดว่ามี”เรา” ถ้าจะยึดเนี่ยนะ ไอ้”เรา”ที่ยึดก็ไม่มี
แต่ไปยึดว่าเป็น”เรา” นี่เป็นความเข้าใจผิด
ตัวนี้เรียกว่าเป็น “มิจฉาทิฏฐิ” สำคัญผิดว่ามี”เรา”

ความยึดตรงนี้ ภาษาบาลีนี่ชัดเจนมากเลย
คือ​ “อัตตวาทุปาทาน”
อุปาทาน คือ​ ความยึดมั่น
ยึดมั่นในวาทะว่ามี”เรา”
ใน”วาทะ” นะ!​ วาทะ คือ​ เป็นความเห็น
ยึดมั่นในวาทะว่ามีเรา.. แสดงว่า..
อัตตวาทุปาทาน เป็น​ความยึดมั่นในวาทะว่ามีอัตตา
นี่..แปลอย่างนี้ยิ่งชัดมากขึ้น

อัตตา จริง ๆ ไม่มี
มีแต่”วาทะว่ามี”
วาทะว่ามีเรา เป็นความเห็นเฉย ๆ เท่านั้นเอง
เป็นทิฏฐิอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิ
จะเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ย ก็จากการที่เจริญสติปัฏฐานนี่เอง
คนทำสมาธิได้ ให้ดูกาย กับเวทนา
คนทำสมาธิยังไม่ได้ ให้ดูจิต หรือดูธรรม

ธรรมบรรยายโดย
พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
☘️☘️☘️
เรียบเรียงจากคลิปวีดีโอ 610128 “จิตเป็นอย่างนี้แหละ”
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑
ลิงค์คลิปวีดีโอ
https://www.youtube.com/watch?v=FpOqW3ky4pI
(ระหว่างนาทีที่ ๐๑.๔๒ – ๐๑.๔๔)


อ่านบน Facebook