#เชิญฟังธรรม 😇วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยายธรรม ณ #โรงเรียนรุ่งอรุณ เขตบางขุนเทียน…

#เชิญฟังธรรม
😇วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
บรรยายธรรม ณ #โรงเรียนรุ่งอรุณ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพฯ

*บุคคลภายนอกสามารถไปฟังได้ค่ะ

(แผนที่ ร.ร.รุ่งอรุณ
https://maps.app.goo.gl/oTTX6cFCEX5NnKFYA )


อ่านบน Facebook