#คลิปแสดงธรรม #สร้างเหตุปัจจัย โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล คลิปนี้พระอาจารย์เล่าถึงการเสียชีวิตของล่ามชาวจีน…

#คลิปแสดงธรรม #สร้างเหตุปัจจัย
โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

คลิปนี้พระอาจารย์เล่าถึงการเสียชีวิตของล่ามชาวจีน
ที่แปลธรรมะของครูบาอาจารย์ ให้คนจีนได้ฟัง
มีเหตุปัจจัยใดทำให้อายุสั้น?
แล้วมีเหตุปัจจัยใดที่ทำให้เขาตายแล้วไปดี?

ในพระพุทธศาสนาสอนเหตุปัจจัย
ไม่ได้สอนแบบเหตุเดียว ให้เกิดผลเดียว
แล้วก็ผลเดียว ไม่ได้เกิดจากเหตุเดียว

งงไหม? .. คงต้องฟังให้หายงง!
ที่คลิปไฟล์เสียงธรรม “สร้างเหตุปัจจัย”
https://bit.ly/2Xp5jPo
บรรยายธรรม ณ อาคารดีรุ่งโรจน์
เมื่อ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒


อ่านบน Facebook