#คลิปแสดงธรรม #คาถาสำหรับนักภาวนา โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล คลิปนี้​ พระอาจารย์ได้อธิบายถึงลักษณะของจิต…

#คลิปแสดงธรรม #คาถาสำหรับนักภาวนา
โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

คลิปนี้​ พระอาจารย์ได้อธิบายถึงลักษณะของจิต
อันเป็นคาถาสำหรับนักภาวนา ๔ ลักษณะ คือ​
“ทูรังคะ​มัง เอ​กะ​จะรัง อะ​สะ​รีรัง คุ​หาสะ​ยัง”

โดยได้อรรถาธิบายให้ฟังอย่างละเอียด
รับชมและฟังได้ที่คลิปแสดงธรรมที่คลิปลิงค์
http://yt3.piee.pw/JMNPK
แสดงธรรม ณ รายการธรรมปทีป​ วัดยานนาวา
วันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

(อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท จิตตวรรคที่ ๓
เรื่องพระภาคิไนยสังฆรักขิตเถระ)


อ่านบน Facebook