อังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๗ 🍃🍃🍃 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๒๑๕ #รู้ลงปัจจุบัน…

อังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๗
🍃🍃🍃
พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๒๑๕

#รู้ลงปัจจุบัน

เวลาดูจิต..ไม่ได้ใช้ตาดู
จะดูจิต..ต้องให้สติดูจิต

คือใน “จิตตานุปัสนาสติปัฏฐาน”
เวลาดูจิต ก็ไม่ได้ดูจิตเดี๋ยวนี้
ต้องให้มีจิตอะไรเกิดขึ้นสักอย่างหนึ่ง
แล้วค่อยดูว่า..เมื้อกี้เกิดอะไรขึ้น?

วิธีการดูจิตนะ!
เนื่องจากจิตมันเป็นของไม่มีสรีระ
เป็นนามธรรม
ต้องใช้สติไปดู ซึ่งเป็นนามธรรมด้วยกัน

รู้! เวลารู้จิต ไม่ใช่ไปรู้กับปัจจุบันแท้ ๆ
แต่เป็นปัจจุบันแบบต่อเนื่อง

เช่น โกรธไปแล้ว รู้ว่าเมื้อกี้โกรธ
แต่ต้องเป็นปัจจุบันต่อเนื่องแบบทันทีทันใด
ไม่ใช่ต่อเนื่อง แบบโกรธไปแล้วห้านาทีแล้วค่อยมารู้
ไอ้ห้านาทีแล้วค่อยมารู้เนี่ย จะเป็นการคิด ไม่ใช่การรู้

ฉะนั้น เวลาดูจิต..
เนื่องจากจิตไม่มีสรีระ ก็ต้องใช้สติเข้าไปรู้
และสติที่ว่านั้น ต้องเป็นสติรู้ทันที
แบบต่อเนื่องชิดกันไม่มีอะไรมาแทรก
เรียกเป็นสำนวนว่า “รู้ลงปัจจุบัน”
แต่ไม่ใช่ปัจจุบันแท้ ๆ

ธรรมบรรยายโดย
พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
🍃🍃🍃
เรียบเรียงจากธรรมบรรยาย “เรื่องที่นักภาวนาควรใส่ใจ”
ณ บ้านขนมนันทวัน เพชรบุรี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
คลิกรับฟังที่ลิงค์ไฟล์เสียง https://bit.ly/2Iq1r8h
(นาทีที่ ๓.๔๓-๔.๕๗)


อ่านบน Facebook