#คลิปแสดงธรรม เรื่อง #ผู้มุ่งสันติ โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 🌼🌼🌼 ทุกคนเห็นด้วยมั้ย? ที่เทวดาไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่า…..

#คลิปแสดงธรรม เรื่อง #ผู้มุ่งสันติ
โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
🌼🌼🌼
ทุกคนเห็นด้วยมั้ย?
ที่เทวดาไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่า..
“ชีวิต และอายุเป็นของเล็กน้อย
ถูกชราต้อนไป แล้วต้านทานไม่ได้
สุดท้ายมุ่งไปสู่ความตาย
เห็นภัยสามอย่างนี้แล้ว
ควรสั่งสมบุญเพื่อนำสุขมาให้”

แล้วพระพุทธเจ้า ทรงเห็นด้วยหรือไม่?

เมื่อเกริ่นเรื่องมาตรงนี้ พระอาจารย์จึงบรรยายธรรมที่การ”มุ่งสู่สันติ”
🌼🌼🌼
รับฟังธรรมบรรยายเรื่อง”มุ่งสันติ”
ลิงค์ไฟล์ https://bit.ly/315le3u
แสดงธรรม ณ สุรัตนธรรมสถาน
เมื่อ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒


อ่านบน Facebook