😇#เชิญฟังธรรม วันอาทิตย์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจฟังธรรมบรรยาย…

😇#เชิญฟังธรรม
วันอาทิตย์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจฟังธรรมบรรยาย

โดย.. พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

ณ วิหารหลวงพ่อดำ วัดอินทาราม
ธนบุรี กรุงเทพฯ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่เบอร์ 086-329 5504 ( คุณหลี )

(แผนที่ วัดอินทาราม
https://goo.gl/91W4Nv )


อ่านบน Facebook