#คลิปแสดงธรรม #สอนน้องหัดปฏิบัติธรรม โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 🕊️🕊️ ที่ว่า “สงบจิต” ถ้าเข้าใจเพียงแค่ว่า.. ‘ไม่เป็นไรหรอก ทำความสงบให้เกิดได้พอแล้ว’ เอาความสงบเป็นเป้าหมายถือว่า..พลาด! เพราะว่าความสงบ ถ้าทำได้ถูกต้อง ก็ได้แค่กลางทาง ก็คือได้แค่ “จิตสิกขา” เท่านั้นเอง ยังไม่ถึงปลายทางคือ “ปัญญาสิกขา” พระอาจารย์สอนน้องหัดปฏิบัติธรรม ด้วยการจูงน้องให้มาเข้าใจจุดเป้าหมายของการปฏิบัติ รับฟังที่ลิงค์ https://bit.ly/2v40cYu บรรยายธรรมกลุ่ม ๒๖๗ นกน้อยสงบจิต ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

อ่านต่อ